Erstatning i forbindelse med vold

Kvinder er mere udsat for vold på jobbet

Dobbelt så mange kvinder som mænd er udsat for vold og/eller trusler på jobbet, og der er to faggrupper, der er tegner sig for størstedelen af tilfældene.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget en analyse med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljøet i Danmark, og den viser blandt andet, at kvinder er mere udsat for vold på jobbet end deres mandlige kollegaer.

Så mange udsættes for vold på jobbet

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse udsættes 14 procent af kvinderne for vold og/eller trusler om vold på jobbet, mens det samme gør sig gældende for syv procent af mændene. I opgørelsen er der taget udgangspunkt i personer, som har svaret ja til, at de har været udsat for vold og/eller trusler om vold inden for de seneste 12 måneder.

De to faggrupper, hvor der oftest opleves vold og trusler om vold, er henholdsvis “sundhed, omsorg mv.” samt “undervisning og pædagogisk arbejde”, og det gælder uanset, om offeret er mand eller kvinde. Oftest er det kunder eller klienter, der står bag volden eller truslerne. Knap 12 procent af mændene har dog oplevet, at en kollega stod bag, mens det tilsvarende tal for kvinder er godt 1 procent.

– Det er trist, at så mange udsættes for vold eller trusler derom, når de blot passer deres arbejde, da et sådant overfald kan give fysiske og/eller psykiske følger mange år frem, siger ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Malene Juhl og tilføjer

– Det er mit råd, at man som tilskadekommen tager fat i sin arbejdsgiver og finder ud af, hvor og hvordan skaden skal anmeldes. En efterfølgende erstatning hjælper ikke på de mén, et ovefald giver, men til gengæld kan det være medvirkende til, at det rent økonomisk bliver lettere at komme videre efter en ubehagelig oplevelse, der i værste fald kan påvirke arbejdsevnen resten af livet.

Fire gode råd hvis du har været udsat for vold på jobbet

Advokat Malene Juhl har disse fire råd til dig, der har været udsat for vold på jobbet.

  • Tag på skadestuen hurtigst muligt
  • Anmeld forholdet til politiet indenfor 72 timer og til Erstatningsnævnet (Undersøg sammen med din arbejdsgiver hurtigst muligt hvorvidt der skal ske politianmeldelse)
  • Hvis der er tale om en arbejdsulykke, skal arbejdsskaden desuden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter, at skaden er sket
  • Hvis du har en heltidsulykkesforikring: Anmeld desuden skaden dertil

Vil du vide mere?