Regler for tilbagebetaling af erstatning

Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale min erstatning?

En lovændring betyder, at erstatning for en patientskade ikke længere kan kræves tilbagebetalt, når den først er udbetalt. Derudover udvides Patienterstatningens dækningsområde.

Et enigt Folketing har tidligere på året vedtaget en udvidelse af Patienterstatningens dækningsområde samt fredet allerede udbetalte erstatninger. Lovændringerne gælder afgørelser, der træffes efter 1. juli 2018.

Erstatninger kan ikke kræves tilbagebetalt

Hvis du har fået tilkendt erstatning for en patientskade, har du mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, hvis du er uenig i den.

Tidligere blev erstatningen udbetalt, inden ankesagen var afgjort i Ankenævnet for Patienterstatningen. Du risikerede således at skulle tilbagebetale en allerede udbetalt erstatning, hvis ankenævnet ændrede Patienterstatningens afgørelse.

Som konsekvens af lovændringen vil du fremover ikke kunne risikere at skulle tilbagebetale en udbetalt erstatning, som du måske allerede er begyndt at bruge af, helt eller delvist. Det gælder afgørelser, der træffes efter 1. juli. Herefter vil erstatninger nemlig være fredet, så de ikke kan kræves tilbagetalt, når de først er udbetalt.

Flere patientskader dækkes fremover af erstatningsordningen

En anden konsekvens af lovændringen er, at fra 1. juli kan du søge erstatning for alle skader, der bliver udført af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælper, uanset hvor behandlingen foregår. Tidligere har behandlingsstedet nemlig indgået i vurderingen af, om den pågældende skade var omfattet af erstatningsordningen.

Selvom patientskader ofte opstår på sygehuse, hos egen læge eller speciallæge er der også skader, som opstår på blandt andet plejehjem, sociale institutioner, eller når en læge arbejder frivilligt ved et sportsstævne. Det er tilfælde som de sidstnævnte, det, med lovændringen, bliver muligt at søge erstatning for fra 1. juli 2018.

Test: Er du blevet påført en patientskade

Med vores test kan du få en umiddelbar vurdering af, om du er blevet påført en patientskade. Tag testen her

Vil du vide mere?