Rådgivning om erstatning ved fejloperation i udlandet

Kan jeg få erstatning for fejloperationer eller forkert medicinering i udlandet?

Hvert år bliver danskere behandlet på udenlandske hospitaler og klinikker, men hvordan står man stillet juridisk, hvis man bliver fejlbehandlet på et sygehus i udlandet? Kan man få erstatning af Patienterstatningen, ligesom man kan ved fejlbehandlinger i Danmark?

Fejlbehandling i udlandet

Der kan være flere grunde til, at man bliver behandlet på et udenlands hospital, f.eks. at

  • Det udenlandske hospital er specialiseret i en bestemt slags behandling
  • Prisen ved f.eks. kosmetiske operationer er billigere.
  • Skaden opstår på en rejse i udlandet

Hvis jeg er blevet henvist

Hvis du, som patient, er blevet henvist til behandling i udlandet af det offentlige sundhedsvæsen, kan Patienterstatningen udbetale erstatning, hvis der skulle være fejl i behandlingen. I denne situation vil du altså være dækket af Patienterstatningen.

Hvis det derimod er en privat sundhedsudbyder i Danmark, der har henvist dig til behandling i udlandet, dækker Patientforsikringen ikke ved fejlbehandlinger.

Hvis jeg er taget afsted på eget initiativ

Hvis du er taget til udlandet for at blive operaret på eget initiativ, dækker Patienterstatningen ikke ved fejlbehandling.

Hvis jeg er på ferie

Hvis du kommer til skade på din ferie og bliver indlagt på et udenlandsk hospital, er du ikke dækket af Patienterstatningen i forbindelse med fejlbehandling.

Hvad gør jeg, når Patienterstatningsordningen ikke dækker?

Hvis Patienterstatningen ikke dækker den skade, du er blevet påført ved behandling på et udenlandsk hospital, betyder det ikke, at du ikke har ret til erstatning.

Hvis du kommer til skade under en behandling i udlandet, bør du rette henvendelse til myndighederne i det pågældende land.

Derudover kan behandleren eller dennes arbejdsgiver være erstatningsansvarlige, hvis de er årsagen til skaden. Hvis et erstatningskrav afvises af behandleren eller dennes arbejdsgiver, kan det være nødvendigt at tage fat i en advokat i det pågældende land.

Det er vigtigt at understrege, at lovgivningen varierer, alt efter hvilket land man befinder sig i, så der kan være forskelle fra land til land. Ovenstående skal derfor ses som et udgangspunkt.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om patientskader, er du velkommen til at kontakte Erstatningsgruppen.

Vil du vide mere?