Få rådgivning hvis du har fået en arbejdsskade i landbruget

Her sker flest arbejdsulykker med døden til følge

Nogle brancher er mere plagede af alvorlige arbejdsulykker end andre. En ny opgørelse viser hvilke brancher i Danmark der er hårdest ramt af arbejdsulykker

Disse brancher er farligst

Opgørelsen fra 3F viser, at disse fem brancher er de farligste i Danmark:

 1. Landbrug, fødevarer, fiskeri og skovarbejde
  125 dødsulykker i perioden 2004-2015
  17,1 døde pr 10.000 jobs
 2. Industrien
  92 dødsulykker i perioden 2004-2015
  5,4 døde pr 10.000 jobs
 3. Bygge- og anlægsområdet
  85 dødsulykker i perioden 2004-2015
  4,8 døde pr 10.000 jobs
 4. Transportområdet
  71 dødsulykker i perioden 2004-2015
  4,8 døde pr 10.000 jobs
 5. Offentlig service, undervisning, politi, beredskab, fængsler, social og sundhed
  38 dødsulykker i perioden 2004-2015
  0,4 døde pr 10.000 jobs

Tallene er baseret på aktindsigt i 464 dødsulykker fra 2004-2015 og sammenholdt med tal fra Danmarks Statistiks opgørelse pr. november 2014, der viser antal ansatte i de pågældende brancher.

I kølvandet på opgørelsen har Ekstra Bladet talt med Martin Hestbech, der er afdelingsleder hos Seges, Landbrugets videnscenter. Han siger til bladet:

– Vi ved desværre godt, at landbruget ligger i top over dødsulykker. Det er et risikoerhverv, og det skyldes blandt andet, at man i landbruget arbejder med store dyr, store maskiner, tunge ting som eksempelvis halmballer der skal stables og gylle, der kan udvikle farlige gasser.

Færre arbejdsulykker

Selvom der fortsat sker alvorlige arbejdsulykker, var der dog godt nyt, da Arbejdsskadestyrelsen for nyligt offentligjorde deres årsstatistik over arbejdsskader. Der fremgik nemlig, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2015 var det laveste, hvis man kigger på perioden 2009 til 2015.

På trods af at der arbejdes med forebyggende indsatser, sker der desværre af og til uheld, og det siger desværre sig selv, at hvis der er store maskiner eller tunge ting involveret, bliver graden af skaden ofte tilsvarende alvorlig, og i værste fald har den dødelig udgang.

Find mere om erstatning efter arbejdsskader her.

Vil du vide mere?