Glad klient efter afsluttet sag om erstatning efter en arbejdsskade

”Jeg vil give jer 10 ud af 10 stjerner”, lyder det fra en glad klient, hvis arbejdsskadesag Erstatningsgruppen netop har afsluttet.
I sommeren 2014 kom Gytis ud for en arbejdsskade. Han fik en 600 kilo tung stålflange ned over sin fod, og beskadigede derved sin fod. Et år senere indtrådte Erstatningsgruppen i sagen, som netop er blevet afsluttet med et tilfredsstillende resultat for klienten.

Glad klient efter afsluttet arbejdsskadesag

Hos Erstatningsgruppen har vi hjulpet Gytis med arbejdsskadesagen ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det lykkedes os endvidere at skabe kontakt til arbejdsgiverens ansvarsforsikringsselskab, hvor vi fik indgået forlig om arbejdsgiversansvar. Resultatet blev, at Gytis fik udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie-og smertegodtgørelse, varigt mén på 12 % og erhvervsevnetab på 40 %.

Efter sagens afslutning har vi modtaget denne tilbagemelding fra Gytis: ”Jeg er meget glad og tilfreds med hjælpen, da det var svært at overskue systemet og papirarbejdet ved sagen. Min litauiske baggrund gjorde desuden, at jeg havde en udfordring med at forstå de forskellige fagbegreber, der blev brugt i sagsakterne. Jeg vil give jer 10 ud af 10 stjerner, og hvis jeg får brug for hjælp en anden gang, vil jeg helt klart bruge jer igen”.

Hos Erstatningsgruppen er vi naturligvis glade for at have hjulpet Gytis frem til et tilfredsstillende resultat, og for de pæne ord vi efterfølgende har modtaget fra ham.

Vil du vide mere?