Se definitionen af en arbejdsskade

Forsikringsselskaber klager oftere over afgørelser om arbejdsskader

Kort før jul offentliggjorde Ankestyrelsen sin årsstatistik fra 2013. Her kan man blandt andet se, at der er en stigning i antal tilfælde, hvor forsikringsselskaber klager over afgørelser om arbejdsskader.

Antallet af klager fra forsikringsselskaberne er steget med fem procent

Ankestyrelsen er den øverste klageinstans, når det gælder arbejdsskader. Det vil sige, at hvis man har pådraget sig en arbejdsskade og ikke er tilfreds med den afgørelse, Arbejdsskadestyrelsen træffer, er det muligt at klage til Ankestyrelsen.

I 2013 traf Ankestyrelsen afgørelse i 12.377 sager om arbejdsskader. Det er imidlertid ikke kun den, der har pådraget sig arbejdsskaden, der kan klage over afgørelsen. Det kan forsikringsselskaberne også, og det benytter de sig i stigende grad af.

I 2009 stod forsikringsselskaberne bag syv procent af klagerne til Ankestyrelsen, men i 2013 var tallet steget til 12 procent.

Øget usikkerhed og længere ventetid for de skadelidte

Af årsstatistikken fremgår, at fire ud af fem klager fra forsikringsselskaberne vedrørte erstatning og godtgørelse, mens det for de skadelidte selv kun var halvdelen af klagerne, der vedrørte dette.

Set med de skadelidtes øjne er det problematisk, at forsikringsselskaberne i stigende grad klager over afgørelserne.

– Dels forlænger det sagsbehandlingstiden for de skadelidte, og dels gør det de skadelidtes situation mere usikker, fordi de ikke kan regne med, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser følges, forklarer advokaterne fra Erstatningsgruppen og tilføjer

– Som skadelidt står man i forvejen i en sårbar situation, så det er noget af en mundfuld at skulle forholde sig til, hvis ens arbejdsgivers forsikringsselskab vælger at klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Ud af de i alt 1.484 klager fra forsikringsselskaberne i 2013 blev Arbejdsskadestyrelsens afgørelse stadfæstet i 43 procent af tilfældene, mens den blev omgjort i 57 procent af tilfældene. Til sammenligning fik de skadelidte selv kun omgjort 18 procent af afgørelserne.

Vil du vide mere?