Få advokatrådgivning om erstatning efter patientskade

Flere skader anmeldes, men færre anerkendes

Patienterstatningen modtog sidste år flere anmeldte behandlingsskader end året før, men anerkendelsesprocenten har været faldende siden 2009.

Sidste år modtog Patienterstatningen 10.318 anmeldelser vedrørende behandlingsskader. Det svarer til 11 procent flere end i 2013. Patienterstatningen tildelte i alt 722 millioner kroner i erstatning og havde en anerkendelsesprocent på 30,5 procent. Til sammenligning var anerkendelsesprocenten 31,6 procent i 2013 og 33,6 procent i 2012. Kort sagt er der flere skader, der anmeldes, men færre der anerkendes.

Hvorfor afvises flere skader?

Hos Patienterstatningen har man et bud på den faldende anerkendelsesprocent. Således lyder det fra Karen-Inger Bast;

– Den tese, vi sidder tilbage med er, at det øgede kendskab til ordningen naturligt nok har den pris, at flere anmelder hændelser, som de oplever som skader, men som altså ikke er noget, vi efter loven kan tilkende erstatning for.

Patienterstatningen peger især på sundhedspersonalet som en medvirkende faktor, hvis antallet af afviste sager skal reduceres. Ifølge Patienterstatningen er der især to områder, hvor sundhedspersonalet kan være behjælpelig:

  • De kan gøre opmærksom på erstatningsmuligheden og eventuelt hjælpe med anmeldelsen. Patienterstatningen foretog i 2008 en undersøgelse, der viste, at skadesanmeldelserne i 12 procent af tilfældene kom fra sundhedsvæsenet først. I 2015 er det tilsvarende tal 3,2 procent. Der er altså sket en markant nedgang i antallet af sager, hvor sundhedspersonale indsender anmeldelsen.
  • De kan skabe en realistisk forventning til effekten af behandlingen, til eventuelle bivirkninger og mén. Det vil være medvirkende til, at patienterne i højere grad accepterer det opnåede funktionsniveau efter behandlingen eller måske endda afslår behandlingen. En øget forventningsafstemning vil formentlig kunne bidrage til et fald i antallet af anmeldte skader, som alligevel afvises.

I Erstatningsgruppen anbefaler vi, at man søger rådgivning, hvis man er blevet udsat for en patientskade.

Vi anbefaler, at man får hjælp til at kigge på sin sag, hvis man er blevet udsat for en patientskade, så man kan få en vurdering af, om den kan være erstatningsberettiget.

Det er efter vores opfattelse ikke ubetinget en fordel for den skadelidte, at anmeldelsen udfyldes sammen med sundhedspersonalet på sygehuset. Som tidligere anført har hverken skadelidte, læger eller sygeplejersker nødvendigvis tilstrækkelig kendskab til de juridiske spilleregler eller overblik over skadens samlede konsekvenser. Hjælp fra sundhedspersonalet vil uundgåeligt komme til at indeholde juridisk rådgivning, selvom der som udgangspunkt alene skal være tale om vejledning. Det kan derfor være relevant at søge rådgivning hos en advokat, navnlig hvis der er risiko for, at skaden har haft betydelige økonomiske konsekvenser for den enkelte.

Kilde: Patienterstatningen

Vil du vide mere?