Færre arbejdsskader i 2015

Færre arbejdsskader på landets byggepladser

Dansk Arbejdsgiverforenings årlige statistik over arbejdsulykker viser, at såvel antallet af arbejdsulykker som antallet af sygedage er faldende på landets byggepladser.

Antal arbejdsulykker og sygedage er faldende

Den årlige statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening tager udgangspunkt i henholdsvis ulykkesfrekvens og ulykkesfravær. Ulykkesfrekvensen måles ved antal arbejdsulykker per en million præsterede arbejdstimer, hvorimod ulykkesfraværet måles ved antal tabte arbejdstimer per 1.000 præsterede arbejdstimer.

Indenfor bygge- og anlægsvirksomhed er begge parametre faldet fra 2013 til 2014. I 2014 lå ulykkesfrekvensen for arbejdere indenfor bygge- og anlægsvirksomhed således på 25,8 mod 32,7 i 2013, mens ulykkesfraværet faldt fra 3,8 i 2013 til 3,1 i 2014.

Faldet i tallene skyldes ifølge arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, at bygherrerne i højere grad tænker sikkerhed og arbejdsmiljø ind i projekterne helt fra start.

– Der er begyndt at være en holdning i virksomhederne om, at man ikke vil acceptere ulykker, og at der sjuskes med sikkerheden. En arbejdsulykke er jo også en omkostning, som det er i alles interesse at minimere, siger hun.

Erstatningsgruppens advokater glæder sig over den faldende tendens.

– Der er ingen tvivl om, at arbejdsskader ofte sætter dybe spor hos dem, det går ud over. En stor del af vores identitet er bundet op på vores arbejde, så det er et hårdt slag, hvis man kommer så alvorligt til skade, at ens tilknytning til arbejdsmarkedet ændres markant fra dag til dag.

Tre gode råd hvis du har været udsat for en arbejdsskade

Hvis du er kommet til skade på din arbejdsplads, har Erstatningsgruppen disse tre gode råd til dig.

  • Tag på skadestuen hurtigst muligt
  • Meld skaden til din egen ulykkesforsikring
  • Sørg for at din arbejdsgiver anmelder skaden til Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter, at skaden er sket

Det er væsentligt, at arbejdsskaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, for det er en forudsætning for at kunne søge om erstatning.

Selvom din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskaden til Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter, at skaden er sket, anbefaler vi derfor, at du for en sikkerheds skyld selv følger op overfor Arbejdsskadestyrelsen i god tid, inden fristen indtræder, så du er sikker på, at skaden rent faktisk er anmeldt.

Vil du vide mere?