Få rådgivning om erstatning

Erstatning til kræftramte pårørende?

Kræftens Bekæmpelse og 3F mener, at kræftramte pårørende til folk, der har arbejdet med asbest, skal have mulighed for at få erstatning.

Pårørende kan ikke få erstatning

Ifølge en ny undersøgelse fra Aalborg Universitetshospital kan en række kvinder have fået lungehindekræft, fordi deres mænd har arbejdet med asbest. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 30 nordjyske kvinder, der i perioden 1996 til 2012 fik konstateret lungehindekræft. Af de 30 kvinder har folkene bag undersøgelsen kunnet finde informationer på 24, og ud af de 24 fik 11 kvinder lungehindekræft, fordi de boede sammen med et mandligt familiemedlem, der arbejdede med asbest.

De mandlige familiemedlemmer har fået tilkendt erstatning, men den nuværende lovgivning gør, at de pårørende ikke kan få erstatning. Det vil 3F og Kræftens Bekæmpelse imidlertid have lavet om på.

På fortegnelsen over erhvervssygdomme

Diagnosen ’pleurale plaques uden lungeasbestose’ der forårsages af asbest, findes på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme, der anerkendes som arbejdsskader. På listen er der opført nogle krav til påvirkningen, og her lyder det blandt andet; ”Der skal have fundet en udsættelse sted i form af direkte håndtering af, eller tilsvarende meget tæt og risikofyldt kontakt med, asbest eller asbestholdigt materiale i nogen tid”, og det slås samtidig fast, at ”Mere beskedne former for udsættelse, som for eksempel arbejde i kontorlokaler med defekte og eventuelt dryssende, asbestholdige loftsplader, ikke vil kunne anerkendes efter fortegnelsen”.

Kan skaden anerkendes efter arbejdsskadeloven?

– Arbejdsskadeerstatning kan som udgangspunkt kun udbetales, hvis skaden kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, og som det ser ud i dag, kræver det, at skadelidte er blevet påført skaden gennem sit arbejde. Derfor er tilfældet med de kræftramte pårørende en speciel situation, der ikke desto mindre er væsentlig at få afdækket, da man kunne forestille sig, at det vil få konsekvenser i andre tilfælde også, så vi følger naturligvis sagens eventuelle udvikling tæt, lyder det fra Erstatningsgruppen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din skade er omfattet af arbejdsskadeloven, er du velkommen til at kontakte Erstatningsgruppen, for en vurdering.

Vidste du at…

  • Der kan gå 1-2 år, inden Arbejdsskadestyrelsen har afgjort din sag
  • Du blandt andet kan få erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab
  • Du har ret til at klage over afgørelsen

Kilder: dr.dk og ask.dk

Vil du vide mere?