Få rådgivning om erstatning efter piskesmæld

Erstatning for piskesmæld – det skal du huske

Hvis du har fået piskesmæld, og alle gener efter ulykken ikke er opført i lægejournalen, inden der er gået tre døgn, kan det blive vanskeligt at opnå fuld erstatning for piskesmæld.

Symptomerne skal fremgå af journalen

Når Arbejdsskadestyrelsen bedømmer sager om erstatning for piskesmæld, kigger de nemlig på, om de symptomer, du påberåber dig, fremgår af anmeldelsen fra skadestuen eller i lægejournalen fra din egen læge, inden der er gået tre døgn, fra skaden skete. Fremgår de ikke, kan det være vanskeligt at få godkendt følgegener og få dem koblet sammen med den ulykke, du har været udsat for.

3 døgns fristen er problematisk

Alle gener i forbindelse med piskesmæld skal altså som udgangspunkt konstateres og noteres i forbindelse med de indledende lægeundersøgelser i løbet af de første tre døgn, og det kan være problematisk.

I den indledende fase kan du nemt komme til at overse enkelte symptomer, fordi andre symptomer og gener dominerer på det tidspunkt – både i smerte og opmærksomhed. Mange har desuden en tendens til at tro, at enkelte gener vil gå væk af sig selv med tiden, og når det så viser sig efter flere måneder, at generne ikke er forsvundet, står man tilbage med en meget tung bevisbyrde for, at skaderne er forårsaget af ulykken.

Behandlere og læger skal notere dine gener

Selvom 3 døgns fristen er overholdt og alt relevant information er noteret i journalen, kan det stadig være svært at få erstatning for piskesmæld, da der som udgangspunkt er en forventning om, at generne alene er forbigående.

Hvis generne fortsætter, er det derfor afgørende vigtigt, at dette fortløbende noteres hos de behandlere og læger, du er i kontakt med i forløbet, således at generne kan dokumenteres og muligheden for erstatning dermed forbedres.

Hos Erstatningsgruppen har vi ført flere sager om piskesmæld, og vi kigger gerne på din sag. Klik her for at bestille en gratis sagsgennemgang.

Vil du vide mere?