Arbejdsskade efter uheld ved julefrokost

Er du kommet til skade ved julefrokosten?

Tilskadekomst ved firmaets julefrokost kan være en arbejdsskade.
Hvis man kommer til skade under deltagelse af årets firmajulefrokost, kan dette være en arbejdsskade – også selvom der er indtaget alkohol.

Afholdt af arbejdsgiveren

Når en firmafest arrangeres og afholdes af arbejdsgiveren, er de ansatte under arrangement omfattet af arbejdsskadesikringsloven – ligesom når de er på arbejde.

Dette er tilfældet, hvis arrangementet afholdes i arbejdsgiverens interesse. Der skal altså være tale om en officiel julefrokost, og skaden vil derfor ikke være omfattet, hvis der blot er tale om en gruppe kollegaer, der selv har valgt at holde en julefrokost.

Det er ikke en forudsætning for anerkendelse af skaden som en arbejdsskade, at der er noget at bebrejde arbejdsgiveren – arbejdsgiveren behøver ikke at have handlet ansvarspådragende. Det er uden betydning om arbejdsgiveren selv deltager i arrangementet, eller om julefrokosten holdes i firmaets egne lokaler eller ude i byen.

Hvor langt dækker arbejdsgiverens ansvar?

Arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring dækker alle aktiviteter der er en naturlig del af julefrokosten. Det vil sige, at f.eks. et uheld der sker på dansegulvet vil være omfattet.

Skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, mens festen varer. Kommer man derimod til skade under en senere bytur, skal man søge skaden dækken af sin alm. ulykkesforsikring.

Vil du vide mere?