Erstatning efter vold? Få rådgivning af en advokat

En arbejdsskade kan også være en voldsoffer sag

I nogen tilfælde kan en arbejdsskade også være en voldsoffersag, og i særlige tilfælde kan man vælge at se bort fra kravet om anmeldelse til politiet indenfor 72 timer.

Overfaldet af beboer på en institution

Case: Jonna arbejder på en institution, der blandt andet huser beboere med autisme. En dag spørger en af beboerne Jonna, om hun vil se, hvor hårdt han kan slå. Jonna siger nej, men beboeren tildeler alligevel Jonna et hårdt slag på den ene skulde.

Slaget bevirker, at Jonna pådrager sig en læsion i skulderen, der medfører nedsat bevægelighed i armen.

Arbejdsskade og voldsoffer sag

Hændelsen vurderes som en arbejdsskade, der kører ved Arbejdsskadestyrelsen, hvor der kan blive søgt erstatning for erhvervsevnetab samt varigt mén.

I ovennævnte case er der imidlertid et egentlig ansvarsgrundlag for beboeren, og sagen kan derfor også anmeldes til Erstatningsnævnet, hvor der kan søges om erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Normalt skal voldsoffersager meldes til politiet indenfor 72 timer, men særlige pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn kan tale imod en politianmeldelse, hvorfor kravet kan frafaldes, når der for eksempel er tale om vold fra institutionsbeboere mod plejepersonale.

Tre gode råd hvis du har været udsat for en kombineret arbejdsskade og voldsoffersag

  • Tag på skadestuen hurtigst muligt
  • Anmeld arbejdsskaden til Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter, at skaden er sket, hvis der er tale om en arbejdsulykke.
  • Anmeld voldsoffersagen til Erstatningsnævnet senest to år efter overfaldet har fundet sted, eller der er faldet dom i en eventuel straffesag

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Erstatningsgruppen.

Vil du vide mere?