Kommer du til skade mens du hjælperne vennerne. Måske er det en arbejdsskade

Det kan koste dyrt at hjælpe et familiemedlem

I mange familier giver man gerne et nap med, hvor man kan, og selvom håndsrækninger og vennetjenester kan være omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, skal man være opmærksom på, at kravene er meget strenge, når det kommer til familiemedlemmer og venner.

Værd at vide når man hjælper sine familiemedlemmer

Det er langt fra ualmindeligt, at familiemedlemmer hjælper hinanden med alt lige fra flytninger over hækklipning til renoveringsprojekter, og det skal der bestemt være plads til. Blot skal man være opmærksom på, at reglerne er ekstra skrappe, når det kommer til familiemedlemmer og venner.

Hos ERSTATNINGSRUPPEN har vi netop fået afvist en arbejdsskadesag, der omhandler hjælp familiemedlemmer imellem. I den konkrete sag havde et forældrepar renoveret deres eget hus fra yderst til inderst, så da datteren og svigersønnen stod over for en større renovation af deres nyindkøbte hus og tilhørende have, spurgte de forældrene, om de ville hjælpe til.

Projektet var imidlertid knap gået i gang, før moderen faldt og brækkede sit højre håndled. Det skete, fordi hun faldt bagover, da hun ville fjerne et stykke snor, som hang fast i et træ i datterens og svigersønnens have.

Når en skade ikke anerkendes som en arbejdsskade

Moderen endte med et brækket håndled. En skade, der bevirkede, at hun ikke længere var i stand til at udføre sit arbejde, og af samme grund endte med at få et fleksjob. For hende, har det altså haft store økonomiske konsekvenser, at sagen ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Selvom en skade ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, kan der være hjælp at hente hos den personlige ulykkesforsikring eller hvis man har tegnet en såkaldt arbejdsudygtighedsforsikring. Økonomisk kan det dog ikke sidestilles med den erstatning, man ville have fået tildelt, hvis sagen var blevet anerkendt som en arbejdsskade, ligesom dækningen blandt andet afhænger af, hvilken type forsikring man har tegnet, samt hvilke tillægsdækninger man eventuelt måtte have tegnet oveni.

Kan en arbejdsskadeforsikring være løsningen?

Set i lyset af ovennævnte sag vil vi hos ERSTATNINGSGRUPPEN råde til, at man overvejer, om det kan være løsningen at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis man bruger families eller venners hjælp til større opgaver, hvor der må påregnes en risiko for skader.

Arbejdsskadeforsikringer kan tegnes til tidsbegrænsede opgaver, så man behøver ikke at tegne en forsikring for et år af gangen.

Vil du vide mere?