Få rådgivning om arbejdsskader

Arbejdstager mistede sin efterlønspræmie

Arbejdstager mistede sin efterlønspræmie, da han gik på efterløn på grund af en arbejdsskade, da denne blev sidestillet med mistet erhvervsindtægt.

Højesteret har stadfæstet landsrettens dom, hvorved en arbejdstager der på grund af en arbejdsskade, måtte gå tidligere på efterløn end planlagt, og derved mistede sin efterlønspræmie. Højesteret udtalte da, at en mistet efterlønspræmie kunne sidestilles med mistet erhvervsindtægt.

Højesteret udtalte, at en efterlønspræmie der indgår i efterlønsordningen og som er betinget af en arbejdspræstation, er erstatningsretligt værnet.

Højesteret pointerede, at en mistet efterlønspræmie må sidestilles med mistet erhvervsindtægt. Dette medførte, at tabet af efterlønspræmien skulle medtages i den erhvervsevnetabserstatning, som pågældende havde fået udbetalt.

Yderligere begrundede Højesteret sit resultat med, at arbejdstageren ikke endnu havde påbegyndt optjeningsperioden for efterlønspræmien, at denne ikke var indgået ved beregning af årslønnen, og at man ikke fandt grundlag for at antage, at en skønsmæssig beregning ville have ført til en større erhvervsevnetabserstatning, end arbejdstageren allerede var blevet tilkendt.

Da en mistet efterlønspræmie kunne sidestilles med mistet erhvervsindtægt, kunne arbejdstageren ikke gøre krav på yderligere erstatning end den erhvervsevnetabserstatning, arbejdstageren var blevet tilkendt i forbindelse med skaden. Højesterets afgørelse viser altså at i tilfælde som dette, hvor arbejdstagerens mistede efterlønspræmie sidestilles med mistet erhvervsindtægt, har arbejdstageren således ikke krav på yderligere erstatning end erhvervsevnetabserstatningen.

Vil du vide mere?