Søg rådgivning om erstatning efter arbejdsskader

Ændring vil betyde flere afviste sager

Arbejdsskadestyrelsen ændrer sin måde at tolke Arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at flere sager fremover vil blive afvist.

Er behandling nødvendig?

Arbejdsskadestyrelsens ændring vedrører måden, hvorpå man vurderer, om en skade kan anerkendes som en arbejdsskade. Til brug for vurderingen vil der fremadrettet vil blive kigget på, hvorvidt følgerne af en skade vil gå over af sig selv, eller om de kræver behandling for at forsvinde. Såfremt smerterne går i sig selv uden behandling, vil ulykken fremover ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Det er en ændring af måden, hvorpå Arbejdsskadestyrelsen hidtil har tolket Arbejdsskadesikringsloven på og ændringen betyder, at flere vil få deres sag afvist i fremtiden.

Det springende punkt i vurderingen af en personskade er, om følgerne af skaden går i sig selv igen uden behandling, indenfor den tidshorisont der er normal i forhold til den specifikke skade. Det betyder ligeledes, at det kan være nødvendigt at udsætte afgørelsen af en sag, hvis det forventede tidsforløb endnu ikke er nået.

I forhold til behandling er det vigtigt at være opmærksom på, at der skal være tale om en behandling, der er nødvendig, for at skaden går over. Det er altså ikke nok, at behandlingen bare lindrer smerterne som for eksempel fysioterapi måske ville være i stand til. Sådanne skader vil fremover blive afvist, hvis det vurderes, at generne alligevel vil forsvinde indenfor den estimerede tid.

Det er en Højesteretsdom afsagt i november 2013, der har ført til Arbejdsskadestyrelsens nye praksis, når det kommer til anerkendelse af arbejdsskader.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din skade kan anerkendes som en arbejdsskade, kan du få en gratis sagsgennemgang her.

Vil du vide mere?