Få hjælp til din erstatningssag

381 millioner i erstatning i første halvår af 2015

Halvårstallene fra Patienterstatningen er netop blevet offentliggjort og de viser, at der i første halvår af 2015 blev tildelt cirka 381 millioner kroner i erstatning.

Antal anmeldelser på niveau med 2014

Patienterstatningens halvårstal omfatter såvel behandlingsskader som lægemiddelskader, og for begge områder ligger antallet af anmeldelser i første halvår af 2015 på niveau med antallet af anmeldelser i første halvår af 2014. Ifølge Patienterstatningen er tallene for første halvår dog ikke en indikator for, hvordan resten af året forløber, hvorfor det er umuligt at spå om, hvorvidt tendensen holder.

I første halvår af 2015 har Patienterstatningen oprettet 5.117 nye sager om behandlingsskader og truffet 5.007 afgørelser om erstatningsberettigelse. Ud af de 5.007 afgørelser er 1.471 sager blevet anekendt. I perioden er der blevet tildelt 359,6 millioner kroner i erstatning.

Når det gælder lægemiddelskader, er der i første halvår af 2015 blevet oprettet 288 lægemiddelskadesager og truffet 283 afgørelser om erstatningsberettigelse. Ud af de 283 afgørelser er 112 sager blevet anerkendt, og i perioden er der blevet tildelt 21,5 millioner kroner i erstatning.

Realistisk forventningsafstemning vil nedbringe afviste anmeldelser

Patienterstatningen peger på, at en realistisk forventningsafstemning mellem behandler og patient vil være med til at nedbringe antallet af afviste anmeldelser. Det er en holdning, som vi deler hos ERSTATNINGSGRUPPEN.

– Vi lever i et informationssamfund, hvor det er let at indsamle viden om alt fra symptomer og bivirkninger til klagemuligheder, og det er vores indtryk, at folk i høj grad søger informationen. Det betyder, at der bliver skabt nogle forventninger til behandlingsresultatet og hvis ikke sundhedspersonalet får afstemt forventningerne med patienten, er der risiko for, at det fører til utilfredshed fra patientens side, siger ERSTATNINGSGRUPPEN.

Samme problematik gælder i øvrigt ved lægemiddelskader, hvor Patienterstatningen peger på, at en forventningsafstamning med en grundig information om lægemidlet vil føre til færre afviste anmeldelser.

Klik her for at læse mere om patientskader og erstatning.

Vil du vide mere?