Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.

Erstatning efter hundebid

Erstatningsgruppen får mange henvendelser fra personer, der er blevet bidt af en fremmed hund. Det kan eksempelvis være på løbeturen, hvor en fremmed hund har snappet efter dem, og selvom det formentlig snarere skyldes leg end ond vilje fra hundens side, kan det ikke desto mindre resultere i alvorlige skader. Det kan f.eks. også være tilfælde, hvor en cyklist er væltet, fordi en hund er løbet ud foran ham/hende.

Det er i Danmark lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin hund. Hvis hunden bider en anden, vil den tilskadekomne således kunne få godtgørelse for svie og smerte, varigt mén samt evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og i værste fald også erstatning for erhvervsevnetab, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Det gør du, hvis hunden ikke er ansvarsforsikret eller hundens ejer/besidder ikke kan identificeres

Hvis der ikke er tegnet ansvarsforsikring for hunden eller hundens ejer/besidder ikke kan identificeres, er der også hjælp at hente. Alle de forsikringsselskaber, der tegner hundeansvarsforsikringer, har nemlig stiftet en forening, der yder erstatning i disse tilfælde. Foreningen kaldes i daglig tale for FAH, som er en forkortelse for Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikringer for hunde. FAH varetages af DFIM.

Man skal dog kunne bevise, at man er blevet bidt af en fremmed hund for at kunne søge erstatning herigennem.

Erstatningsgruppens råd, hvis du er blevet bidt af en hund:

  • Få navn og telefonnummer på hundens ejer/besidder
  • Få navn og telefonnummer på eventuelle andre vidner
  • Tag på skadestuen eller til lægen så skaderne kan blive registreret i din lægejournal helst samme dag og i hvert fald inden for 72 timer
  • Meld skaden til hundens ansvarsforsikring samt til din egen ulykkesforsikring, Hvis hundens besidder ikke kan identificeres, eller hunden ikke er forsikret, skal du i stedet rette henvendelse til DFIM, der har en garantifond for uforsikrede og ukendte hunde.
  • Hvis der er tale om en fremmed hund, hvis ejer/besidder ikke kan identificeres, bør du desuden melde skaden til politiet, så det kan dokumenteres overfor DFIM

Er du blevet bidt af en hund eller har en hund på anden vis forårsaget dig en personskade? Så kontakt Erstatningsgruppen for en gratis sagsgennemgang her.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.