Erstatning ved andre ulykker

Kan jeg få erstatning for andre ulykker?

Hvis du har fået en skade, som vi ikke har nævnt andre steder på vores hjemmeside, kan der stadig være mulighed for at søge erstatning.

Hvis du mener, at nogen er skyld i din skade, kan du være berettiget til erstatning fra den ansvarlige skadevolder.

Det er vigtigt, at du sikrer dig beviser. Hvis der var vidner til skaden, skal du sørge for at få navn og adresse på vidnerne. Det samme gælder for den, som du mener, har skylden. Det er nemlig dig, der skal bevise, at skadevolderen har handlet forkert, og at det er årsagen til din skade.


Hvad kan jeg få i erstatning?

Alt afhængig af omstændighederne, skadens omfang og type kan du kræve godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab og i tilfælde af dødsfald eventuel forsørgertabserstatning. Endelig kan der ske refusion af helbredelsesudgifter.

Du kan læse mere om de forskellige erstatningsposter her.

Beregn din erstatning her.

 

Spørg advokaten

Sidder du med et spørgsmål. Spørg os og få et hurtigt svar.

Mere information om erstatning

Har du brug for mere information om erstatning ved skader eller ulykker, så har vi skrevet flere artikler. Du finder links til dem herunder.

download e-bogen
Gratis e-bog med gode råd om erstatning

Kan du få erstatning? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter du har været udsat for en ulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

Start vurdering nu
GRATIS VURDERING
AF DIN SAG
FÅ DEN ERSTATNING
DU HAR KRAV PÅ
FÅ ET PROFESSIONELT
TEAM I RYGGEN