Problematisk at forsikringsselskaber overvåger kunderne

Flere forsikrings- og pensionsselskaber benytter sig af overvågning, når det gælder erstatningssager, og det er kritisabelt.

Overvågning giver ensidigt billede

I erstatningssager kan der være tale om meget høje beløb, og derfor vælger nogle forsikrings- og pensionsselskaber at ty til overvågning i forsøget på at afdække, om deres kunder er syge i det omfang, som fremgår af forsikringspapirerne.

Advokat Malene Juhl fra ERSTATNINGSGRUPPEN råber imidlertid vagt i gevær, da overvågningen ifølge hende giver et meget ensidigt billede.

- Når man anvender overvågning, får man ikke den del af historien med, som foregår inden for husets fire vægge. Det vil sige, at alle de dårlige dage ikke kommer frem i lyset. Ofte tager folk sig sammen og løfter hovedet, når de skal ud blandt andre mennesker, men så kommer regningen senere, og kameraet fanger jo ikke de mange timer, hvor de må ligge i sengen derhjemme, tage smertestillende medicin, have søvnløse nætter og så videre, forklarer hun.

Overvågning tilladt

Det er ikke i strid med reglerne, hvis selskaberne vælger at overvåge deres kunder, så længe der er et formål med overvågningen, og den overvågede bagefter informeres om, at der har fundet overvågning sted. Overvågningen må finde sted på offentligt tilgængelige områder.

- Dét, at overvågningen er begrænset til offentligt tilgængelige områder, gør netop, at der bliver tale om et entydigt billede, og det er vigtigt, man er klar over det, når man tager stilling til den konkrete sag, siger advokat Malene Juhl.

Forsikrings- og pensionsselskabernes overvågning har også fået kritik af Forbrugerrådet Tænk.

- Når der er egentlig efterforskning, så har vi størst tillid, når politiet foretager den. Det er ikke i orden, at et privat selskab laver fysisk overvågning. Der er også uskyldige forsikringskunder, der bliver bange og føler sig forfulgt, siger vicedirektør Vagn Jelsø i en artikel bragt af DR, ”Kritik fra advokater og forbrugerråd: Detektiver bør ikke skygge syge”.

Advokat Malene Juhl så også gerne, at forsikringsselskabernes mulighed for overvågning blev begrænset.

- De overvågede oplever det dybt krænkende, når de efterfølgende får fortalt, at de gennem flere måneder er blevet overvåget. Det giver en psykisk belastning, som på ingen måde er hensigtsmæssig, specielt ikke når man tænker på, at der er tale om mennesker, som i forvejen er sårbare på grund af deres helbredsmæssige problemer og alt, hvad der i øvrigt følger med et langt sygeforløb, siger hun afslutningsvist.

Overvågning på sociale medier

Selskaber overvåger i nogle tilfælde også deres kunders færden på de sociale medier, herunder særligt billeder, som er blevet lagt på Facebook eller Instagram. Advokat Malene Juhl mener, at billeder er et for tyndt grundlag at træffe afgørelser ud fra.

-Selvom man på et foto ser skadelidte i en situation, der ikke som udgangspunkt stemmer overens med de gener, som skadelidte har, er et foto alene et øjebliksbillede, og derfor bør billeder ikke kunne bruges som grundlag for at vurdere en persons helbredstilstand, siger Malene Juhl.

Spørg Erstatningsgruppen

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, eller har du spørgsmål til din erstatningssag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan få en gratis gennemgang af din sag her.