Få rådgivning om erstatning for vold

Stigende antal voldsanmeldelser: Sådan får du erstatning for vold

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der sket en markant stigning i antallet af anmeldte voldsforbrydelser, men hvordan får man egentlig erstatning for vold. Det kan du få svaret på her.

Anmeld volden til politiet indenfor 72 timer
I andet kvartal af 2016 blev der indgivet 5.488 voldsanmeldelser mod 4.151 i andet kvartal af 2015, hvilket svarer til en stigning på godt 13 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Hvorvidt stigningen er et udtryk for mere vold i samfundet eller at flere vælger at anmelde vold, melder historien imidlertid ikke noget om.

Det er naturligvis trist, hvis tallet er et udtryk for et stigende antal voldsepisoder, men hvis det derimod skyldes, at flere får anmeldt volden, er det positivt. Det er nemlig en forudsætning for at kunne få erstatning, oplyser ERSTATNINGSGRUPPEN.

Volden skal anmeldes til politiet indenfor 72 timer, for at du er berettiget til erstatning. 72-timers reglen fraviges kun i sjældne tilfælde, såsom hvis du har været bevidstløs eller af andre åbenlyse årsager ikke har kunnet anmelde volden før. Når sagen er anmeldt til politiet, vil der blive rejst en straffesag mod voldsmanden. Politiet kan desuden vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig.

Udover anmeldelsen for vold er det vigtigt, du tager på skadestuen eller til lægen hurtigst muligt efter overfaldet, så dine skader bliver noteret i lægejournalen til brug for en eventuel senere erstatningssag.

Når du vil søge erstatning, skal du anvende et ansøgningsskema. Fristen er senest to år efter, overfaldet har fundet sted, eller der er faldet dom i en eventuel straffesag. Hvis du ikke har fået ansøgningsskemaet udleveret hos politiet, da du indgav din anmeldelse, er det tilgængeligt på Erstatningsnævnets hjemmeside. Det udfyldte skema skal afleveres hos politiet i den by, overfaldet fandt sted.

Du kan se de gældende erstatningstakster her.

I videoen herunder kan du få en kort opsummering af, hvordan du søger erstatning efter vold.

Vil du vide mere?

Få rådgivning ved beregning af erhvervsevnetab

Er du sikker på, at du har fået den rette erstatning?

Professionel rådgivning i forbindelse med din erstatningssag kan have stor betydning. Erstatningsgruppen har for nyligt afsluttet en sag, hvor vi sikrede, at en forkert beregning af klientens erhvervsevnetabserstatning blev rettet til, hvilket betød, at klienten fik cirka 500.000 kr. mere i erstatning, end han først var blevet tildelt.