Erstatning ved trafikuheld

For høj hastighed skyld i trafikulykker

Fart er den største årsag til trafikulykker med dødelig udgang. Derfor gennemfører politiet i denne uge en landsdækkende kampagne mod hastighedsovertrædelser.

Fart dræber

Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne, og det er især på landevejene, at der trykkes for hårdt på speederen. I følge Rådet for Sikker Trafik er for høj fart skyld i ca. 4 ud af 10 dødsulykker, og der behøver ikke være tale om store fartoverskridelser, før det bliver farligt. På deres hjemmeside oplyser Rådet for Sikker Trafik således, at såfremt man kører 93 km/t i stedet for 80 km/t, fordobler man risikoen for at ende i en dødsulykke.

– Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

-Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden.

I uge 39 gennemfører politiet landet over derfor en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Er du kommet til skade i en trafikulykke? Klik her og få en gratis sagsgennemgang og se, om du har krav på erstatning

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er impliceret i en trafikulykke

Erstatningsgruppens advokat Maria Ulf Hansen har tre gode råd til dig, der er kommet til skade i en trafikulykke:

  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt, så skaden kan blive opført i lægejournalen
  • Få navn på eventuelle vidner og dokumentér skaden/ulykken i det omfang, det er muligt, f.eks. ved at tage billeder med din telefon
  • Anmeld skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Hvis du er kommet til skade i et sammenstød med en anden trafikant, kan du i øvrigt have krav på erstatning, selvom du selv er skyld i ulykken. Det kan du læse mere om her.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.