Er du skyld i en trafikulykke, og selv kommet til skade?

Selvom du bærer skylden for en ulykke, kan du være berettiget til erstatning.

Erstatning trods skyld

- Vi oplever ofte, at personer, der har været skyld i en trafikulykke er flove, og det sidste de de ønsker er at forlange erstatning fra den, de er kørt ind i, fortæller Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen.

- Det er klart, at det ikke er rart at tænke på, at man har været skyld i en ulykke, men langt de fleste har jo ikke handlet på en fuldstændig uforsvarlig måde, men blot været lidt uopmærksomme et øjeblik, fortsætter hun og forklarer

- Når man ser på det ud fra et erstatningsmæssigt synspunkt, er det imidlertid slet ikke skyldsspørgsmålet, der afgør, om der skal betales erstatning eller ej. Man nøjes med at konstatere, at der er sket et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og hvis det er tilfældet, er der ansvar og erstatningspligt for begge de involverede parter.

Erstatning efter trafikulykke

I efteråret kunne man i Jyllands-Posten læse, at 14 bilister står til bøde i forlængelse af flere større tågeulykker, der fandt sted den 30. marts i år. Den tætte tåge var skyld i, at i alt 28 biler blev implicerede i sammenstød på motorvejen omkring Gedved, og i to situationer fik det tragiske følger; En kvinde mistede livet, mens en yngre mand fik livsvarige mén.

I den tætte tåge var sigtbarheden reduceret til få meter, man alligevel holdt mange bilister ikke den korrekte afstand. 14 trafikanter er derfor blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, og de står nu til en bøde på 1.000 kroner hver.

Fuld erstatning uanset skyldsspørgsmålet

Selvom der er sket overtrædelse af færdselslovens regler, og man helt eller delvist er skyld i ulykken, vil alle implicerede trafikanter, der er kommet til skade i ulykken dog som udgangspunkt være berettigede til erstatning for personskade, siger Berit Møller Lenschow.

– Reglerne er nemlig indrettet således, at der altid er dækning for personskade, når der er flere biler involveret, da modpartens lovpligtige ansvarsforsikring dækker, uanset hvem der bærer skylden for ulykken, forklarer hun og fortsætter

- Forsikringsselskaberne vil i nogle tilfælde anføre, at der skal ske en nedsættelse af erstatningen med en procentsats, hvis en bilist har opført sig meget uforsvarligt, men selv i den situation, vil erstatningen ikke helt bortfalde.

Før man vælger at acceptere en nedsættelse af erstatningsbeløbet, bør man derfor have rådført sig med en advokat.

- Det kan potentielt være rigtig mange penge, man går glip af, og hvis man først har accepteret en nedsættelse, er det for sent at ændre, selvom der senere i forløbet kommer en advokat på sagen, runder advokat Berit Møller Lenschow af.