Erstatning når du er tildelt et ressourceforløb

Erstatning, når du er blevet tildelt et ressourceforløb

Ressourceforløb giver mulighed for, at særligt udsatte personer kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, men i erstatningssammenhæng giver tiltaget anledning til problemer.

Ønskeligt at lægelige vurderinger bliver taget i betragtning

Siden reformen af førtidspension og fleksjob tråde i kraft den 1. januar 2013, har kommunen haft mulighed for at sende personer, som er i risiko for at ende på førtidspension, ud i et ressourceforløb, der skal udvikle deres arbejdsevne. Også personer under 40 år som allerede er på førtidspension, men som ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan tildeles et ressourceforløb.

Formålet med ressourceforløb er at yde en helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Ressourceforløbet tilrettelægges individuelt og består typisk af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Det varer mellem 1 og 5 år, og man kan tildeles flere ressourceforløb.

– Den grundlæggende tanke med ressourceforløbet er god, men vi ser desværre en tendens til, at der tilkendes ressourceforløb på trods af, at lægelige vurderinger og eventuelt forudgående arbejdsafklaringer viser, at vi nærmer os det åbenbart formålsløse, når det kommer til udvikling af arbejdsevnen, siger ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Maria Ulf Hansen og tilføjer

– Vi er klar over, at der er tale om et forholdsvis nyt tiltag og kommunerne derfor også er inde i en læringsproces, men vi kunne godt ønske os, at kommunerne i højere grad så på særligt de lægelige vurderinger og tog dem med i betragtning, inden de valgte at tildele en borger et ressourceforløb.

Venteposition uden slutdato

I erstatningsmæssig sammenhæng giver ressourceforløbene anledning til problemer, da spørgsmålet om erhvervsevnetabet ikke kan endelig afgøres, så længe en person befinder sig i et ressourceforløb, og det derfor er uafklaret, hvilken tilknytning vedkommende ender med at få til arbejdsmarkedet.

– Set ud fra en erstatningsmæssig synsvinkel vil en person i et ressourceforløb havne i en venteposition, så længe ressourceforløbet er i gang, siger advokat Maria Ulf Hansen og uddyber

– Da et ressourceforløb kan strække sig over 1-5 år, og man i øvrigt kan tildeles flere ressourceforløb, har personen end ikke en slutdato at forholde sig til, hvilket kan være en stor belastning både psykisk og økonomisk, og her er vel at mærke tale om personer, der i forvejen næppe har det store overskud.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN følger vi udviklingen på dette område nøje og er opmærksomme på, hvordan vi bedst hjælper vores kunder. Hvis du har spørgsmål til det kommunale forløb i din sag, er du altid velkommen til at ringe og få et godt råd hos en af vores faste medarbejdere.

Du kan bestille en gratis sagsgennemgang her

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.