Erstatning ved skader i stormen

Er du kommet til skade i stormen?

Når vinden for alvor får fat, river tagsten løs og får stilladser og andet til at lette, er der en risiko for personskade, men har du egentlig ret til erstatning ved skader, du er blevet påført på grund af stormen og hvem skal betale?

Henover efteråret er det generelt mere blæsende i Danmark, og det er ikke unormalt, at det stormer. Når vindstyrken er kraftigst, kan det resultere i flyvende tagsten, stilladser, trampoliner og meget andet. Noget, der selvsagt kan resultere i meget alvorlige personskader, hvis uheldet er ude.

Hvem er den erstatningsansvarlige?

Hvis nogen har udvist uagtsomhed og derved er skyld i, at du kommer til skade, har du som udgangspunkt ret til erstatning. Det kan for eksempel være, hvis vedkommende har misligholdt sit tag, så det er åbenlyst, at det ikke kan stå imod en storm, eller hvis vedkommende ikke har fastgjort sit stillads efter forskrifterne. Erstatningen vil under normale omstændigheder blive betalt af vedkommendes forsikringsselskab.

– Hvis du kommer til skade på grund af vildfarne genstande i stormen, er det den, der har ansvaret for den pågældende genstand, der er erstatningsansvarlig. Hvis du får en tagsten i hovedet, er det altså ejeren af huset, hvorfra tagstenen kommer, du skal rette dit krav mod, og er det et væltet stillads, der har påført dig skade, skal kravet rettes mod firmaet, der har stillet stilladset op, siger advokat Maria Ulf Hansen fra Erstatningsgruppen, og forklarer videre

– Hvis man ikke kan finde frem til ejermanden til den genstand, der forvolder skade, er det ikke muligt at rejse et erstatningskrav. Det samme gør sig gældende, hvis man ikke kan bevise, at ejermanden har udvist uagtsom adfærd i form af misligholdelse og lignende. I disse tilfælde er der udelukkende mulighed for erstatning fra egen ulykkesforsikring.

Erstatning hvis du kommer til skade i stormen.

Hvis uheldet er ude, og du kommer til skade i stormen, er det dig selv, der skal bevise, at din skade skyldes vildfarne genstande i stormvejret.
I det omfang det er muligt, er det derfor vigtigt at få kontaktinformationer på eventuelle vidner samt tage billeder af stadet, hvor skaden er sket og hvor genstanden der har været skyld i skaden, tydeligt kan ses, lyder det fra Maria Ulf Hansen, der derudover har disse tre gode råd:

  • Sørg for at få lægelig dokumentation på dine skader fra skadestuen eller din egen læge
  • Ret dit krav mod rette vedkommende, eventuel med hjælp fra en advokat
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring hvis du har en sådan

Hvis du selv er husejer, skal du naturligvis tage dine forholdsregler, når der meldes om storm. For eksempel ved at sætte dine havemøbler ind i skuret, fastgøre trampolinen forsvarligt osv., så du har gjort dit for at forhindre alvorlige ulykker i at ske, runder advokaten af.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.