Regler for erstatning hvis du er faldet

Du hænger på den, hvis nogen glider i dine visne blade

Det følger af Vejloven (lov om offentlige veje m.v.), at en grundejers renholdelsespligt omfatter renholdelse af bl.a. fortove og stier, som kan give anledning til besvær for færdslen på de pågældende arealer.

Vejloven gælder ikke kun i tilfælde af sne og slud, som mange tror, men også i tilfælde af efterårets mange nedfaldne blade, som i regnvejr kan være en ren glidebane for forbipasserende, hvis de ikke opsamles. De kan være årsag til skader og heraf kan følge erstatningskrav.

Dit ansvar som grundejer

Efteråret er over os, og det betyder, at visne blade løbende falder af træerne. I regnfuldt vejr bliver de nedfaldne blade ofte glatte som sæbe, og som grundejer kan der rettes krav mod dig, hvis en person falder i de nedfaldne blade på dit fortov.

Du har som grundejer pligt til at holde fortovet foran dit hus rent, og du vil kunne komme til at hænge på regningen, hvis en person kommer til skade, fordi vedkommende falder i visne blade på dit fortov.

Det kan blive dyrt, da erstatningspligten – hvis der er et erstatningsansvar – gælder uanset, om der alene er tale om en tingsskade fx et par ødelagte briller, eller en personskade, hvor skadelidte fx brækker lårbenet.

Hvis du har en grundejeransvarsforsikring er det forsikringen der i sidste ende skal betale erstatningen for de skader, som sker som følge af et glat fortov.

Offentlige veje skal naturligvis også være ryddede, så færdsel kan foregå forsvarligt, og hvis du falder i nedfaldne blade på et offentlig fortov, er det den pågældende kommune, kravet skal rettes mod.

Erstatning ved fald pga. visne blade på et fortov

Hvis uheldet er ude, og du falder i nedfaldne blade på et fortov, er det dig, der skal bevise, at din skade skyldes et fald på et glat fortov. Derfor er det vigtigt at få kontaktinformationer på eventuelle vidner og/eller tage billeder af fortovet, hvor de glatte blade tydeligt kan ses.

Erstatningsgruppen har 3 gode råd i disse situationer til dig som skadelidte.

  • Sørg for at få lægelig dokumentation på dine skader fra skadestuen eller din egen læge inden for 72 timer fra ulykken
  • Ret dit krav mod rette vedkommende; grundejeren hvis det er privat vej, og kommunen hvis det er offentlig vej
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring hvis du har en sådan

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.