Hvis du er blevet voldtaget, har du ret til en bistandsadvokat. Få svar på hvad bistandsadvokatens rolle er.

Bistandsadvokat og erstatning

Hvis du er blevet voldtaget, har du ret til en bistandsadvokat, men hvad er bistandsadvokatens rolle egentlig?

En bistandsadvokat er en gratis advokat, der varetager dine interesser under en straffesag. Bistandsadvokaten har tre overordnede opgaver;

  • Støtte og bakke op
  • Vejlede og rådgive
  • Opgøre et eventuelt erstatningskrav

Hvis sagen ender i retten, er det ikke sikkert, at der vil blive taget stilling til dit erstatningskrav som offer. Det skyldes dels, at straffesagen først og fremmest har til formål at få afgjort, om der er tale om en forbrydelse, samt hvilken straf det i givet fald skal udmønte sig i. Dernæst kan hele kravet måske ikke opgøres endnu.

Derfor er det vigtigt, at dit krav efter retssagen bliver anmeldt til Erstatningsnævnet, som tager stilling til dit endelige erstatningskrav. Hvis din bistandsadvokat har erfaring med sager om personskadeerstatning, kan du eventuelt aftale med vedkommende, at han/hun hjælper dig med behandling af erstatningssagen efterfølgende.

Bistandsadvokaten har pligt til at sørge for anmeldelsen overfor Erstatningsnævnet, når straffesagen er slut, men ikke behandling af erstatningssagen derefter. Det skal aftales særskilt med advokaten.

Ikke alle ved, at de har ret til en bistandsadvokat

En bistandsadvokat kan være en stor støtte i en svær situation, men medierne har i den seneste tid haft fokus på, at voldtægtsofre ikke altid bliver oplyst om, at de har ret til en bistandsadvokat. Gyrithe Ulrich, der er vicestatsadvokat i København, udtaler i den forbindelse til DR;

– Det betyder, at vi får en dårligere kvalitet af sagsbehandlingen, og i sidste ende kan det betyde, at man ikke får ført alle de sager frem til en domstol, som man egentlig kunne.

Det er naturligvis yderst uheldigt, og ifølge DR rejser Statsadvokaten i øjeblikket rundt til landets politikredse for at indskærpe, at kvinder, der er blevet voldtaget, skal have tilbudt en bistandsadvokat.

Hvis du ikke får tilbudt en bistandsadvokat, kan du selv bede om at få en, og retten vil så afgøre, om du har ret til en og i givet fald beslutte, hvilken advokat det skal være. Hvis du gerne vil have en bestemt bistandsadvokat, har du mulighed for at ønske en.

En bistandsadvokat er forbeholdt alle typer af ofre. Det gælder altså ikke kun, hvis du er blevet udsat for voldtægt eller en tilsvarende alvorlig seksuel forbrydelse, men også hvis du eksempelvis er blevet udsat for et voldeligt overfald

Vil du vide mere?

Få rådgivning ved beregning af erhvervsevnetab

Er du sikker på, at du har fået den rette erstatning?

Professionel rådgivning i forbindelse med din erstatningssag kan have stor betydning. Erstatningsgruppen har for nyligt afsluttet en sag, hvor vi sikrede, at en forkert beregning af klientens erhvervsevnetabserstatning blev rettet til, hvilket betød, at klienten fik cirka 500.000 kr. mere i erstatning, end han først var blevet tildelt.