Erstatning efter en trafikulykke

Kan jeg få erstatning efter en trafikulykke?

Hvis du er kommet til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart, er du berettiget til erstatning.


Hvad med erstatning, hvis der er tale om en soloulykke?

Hvis der ikke var andre involveret i trafikulykken, og du var fører af bilen, er der ingen ansvarlig skadevolder. Det vil sige, at du ikke kan kræve erstatning fra en ansvarsforsikring, hvis du for eksempel kører ind i et vejtræ eller i grøften på grund af glat føre.

Hvis du derimod er passager i en bil, der kører galt ved en soloulykke, vil du have krav på erstatning fra bilens ansvarsforsikring.


Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin bil. Hvis der er flere involveret i en trafikulykke, kan man derfor altid søge erstatning ved den modkørendes ansvarsforsikring.

Hvis du har været med i en trafikulykke, skal du desuden være opmærksom på, at ulykken også skal anmeldes til din egen ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen kan betale erstatning for varigt mén og eventuelt behandlingsudgifter.


Værd at vide om trafikulykke og erstatning

Hvis du kommer til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart, kan du få erstatning. Filmen viser, hvad du skal være opmærksom på.

Se filmen om trafikulykke og erstatning her:

 

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

Spørg advokaten

Sidder du med et spørgsmål. Spørg os og få et hurtigt svar.

Vidste du, at mange ikke får erstatning efter uheld i trafikken?

Årligt sker der mange ulykker på de danske veje. Specielt i vinterperioden kan det hurtigt gå galt i det glatte føre. I de fleste tilfælde er der heldigvis kun tale om materiel skade. Men nogle gange går det også ud over de involverede bilister og passagerer. Uanset hvem der er skyld i skaderne, kan du søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Mange er ikke opmærksomme på, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Andre har måske dårlig samvittighed over at have været skyld i en ulykke, og de ønsker derfor ikke at anmelde egne personskader.

Læs artiklen “Snyder du dig selv” her

Lad os kigge på din sag

Vi vurderer gerne din sag efter en trafikulykke. Få en gratis sagsgennemgang.

Bestil gratis sagsgennemgang

download e-bogen
Gratis e-bog med gode råd om erstatning

Kan du få erstatning efter din trafikulykke? Og hvor meget?

Få en gratis og uforpligtende vurdering af, om du er berettiget til erstatning efter din trafikulykke. Vi vurderer også hvor stort et beløb du i givet fald kan få udbetalt.

Start vurdering nu
GRATIS VURDERING
AF DIN SAG
FÅ DEN ERSTATNING
DU HAR KRAV PÅ
FÅ ET PROFESSIONELT
TEAM I RYGGEN