Artikler

08 Oct

Du hænger på den, hvis nogen glider i dine visne blade

Vejloven gælder ikke kun i tilfælde af sne og slud, som mange tror, men også i tilfælde af efterårets mange nedfaldne blade, som i regnvejr kan være en ren glidebane for forbipasserende, hvis de ikke opsamles. De kan være årsag til skader og heraf kan følge erstatningskrav.  Dit ansvar som grundeje…

LÆS MERE

23 Sep

For høj hastighed skyld i trafikulykker

Fart dræber Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne, og det er især på landevejene, at der trykkes for hårdt på speederen. I følge Rådet for Sikker Trafik er for høj fart skyld i ca. 4 ud af 10 dødsulykker, og der behøver ikke være tale om store fart…

LÆS MERE

02 Sep

Ulykke under vennetjeneste kan være en arbejdsskade

ERSTATNINGSGRUPPEN møder flere og flere tilskadekomne, som ikke er klar over, at uheld i forbindelse med en gratis vennetjeneste i mange tilfælde kan anerkendes som en arbejdsskade – og dermed ved de heller ikke, at de kan få erstatning for mén og erhvervsevnetab gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssik…

LÆS MERE

13 Aug

Problematisk at forsikringsselskaber overvåger kunderne

Overvågning giver ensidigt billede I erstatningssager kan der være tale om meget høje beløb, og derfor vælger nogle forsikrings- og pensionsselskaber at ty til overvågning i forsøget på at afdække, om deres kunder er syge i det omfang, som fremgår af forsikringspapirerne. Advokat Malene Juhl fra ER…

LÆS MERE