Vidste du, at du kan have mulighed for at få erstatning efter en hjernerystelse

Du kan have mulighed for at få erstatning ved hjernerystelse

En ny rapport viser, at hvis man pådrager sig en hjernerystelse i en ulykke, er der halvanden gang større risiko for, at man fem år senere står uden for arbejdsmarkedet, sammenlignet med hvis man ikke havde pådraget sig en hjernerystelse.

Forskere fra Københavns Universitet og Dansk Center for Hjernerystelse står bag rapporten, der præsenterer resultatet af en undersøgelse foretaget blandt næsten 20.000 patienter mellem 18 og 60 år med en hjernerystelse, hvis resultater blev sammenlignet med en kontrolgruppe.

Forhøjet risiko for øget død og arbejdsløshed

Af rapporten fremgår det, at der ved hjernerystelse er en forhøjet risiko for tidlig død. Især det første halve år er kritisk, og her er risikoen for at dø seks gange så stor, som det var tilfældet for kontrolgruppen i undersøgelsen. Efter fem år falder risikoen til mere end 2 ½ gange så stor. Årsagen hertil skal undersøges i et nyt studie.

Rapporten viser samtidig, at en hjernerystelse medfører halvanden gang større risiko for, at man fem år senere står uden for arbejdsmarkedet, sammenlignet med hvis man ikke havde fået en hjernerystelse. Det skyldes, at der kan være en række følger af en hjernerystelse, bl.a. hovedpine, træthed, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer.

Erstatning ved hjernerystelse

Hvis du har været udsat for en ulykke og har fået en hjernerystelse, som eksempelvis medfører, at du ikke kan passe dit arbejde som tidligere, kan du have ret til erstatning. Det er dog en forudsætning, at dine gener kan kobles sammen med ulykken.

Derfor anbefaler vi hos Erstatningsgruppen, at du, hurtigst muligt efter ulykken, kontakter din læge, hvis du har mistanke om en hjernerystelse. Hyppige symptomer efter en hjernerystelse er hovedpine, kvalme og svimmelhed. Ved kontakt til læge eller skadestue vil din skade blive opført i lægejournalen, hvilket kan være nyttigt, hvis det senere viser sig, at du får mén og/eller nedsat arbejdsevne, som du kan søge erstatning for.

Hvis der er vidner til ulykken, som forårsagede hjernerystelsen, er det desuden en god idé at få deres kontaktoplysninger i tilfælde af, at det skulle vise sig nødvendigt senere. Derudover skal du huske at anmelde skaden til dine privattegnede forsikringsordninger og en evt. skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Hos Erstatningsgruppen tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade. Den kan du bestille gennem vores hjemmeside.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.