Få rådgivning om erstatning hvis du er kommet til skade under sejlads

Sejler du? Sådan sikrer du dig mod skader til søs

Sol og sommer er lig med flere timer på vandet for landets mange fritidssejlere, men sejlads er ikke uden risiko. Få svar på hvordan du sikrer dig mod skader.

Redningsvesten er lovpligtig

Når turen går til søs, stiller Søfartsstyrelsen krav om, at der er godkendte redningsveste til alle i båden. Vestene skal passe i størrelsen og have en flydeevne, der kan holde personen oven vande.

På landevejene er promillegrænsen 0,5, men det ser anderledes ud til søs. Når det drejer sig om fritidssejlads, gælder promillegrænsen på 0,5 nemlig kun for visse typer af fritidsfartøjer, nærmere betegnet:

  • Fritidsfartøjer med en længde på 15 meter (knap 50 fod) eller mer
  • Speedbåde, hvortil der kræves speedbådsbevis, det vil sige de planende speedbåde samt
  • Vandscootere og lignende

For øvrige fritidsfartøjer (herunder kanoer, kajakker, robåde og lignende fartøjer der fremføres med muskelkraft) gælder et forbud mod sejlads, hvis man er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at man ikke er i stand til at føre fartøjet på en fuldt betryggende måde. Det er således ikke umiddelbart ulovligt at have en promille, der er højere end 0,5, så længe man blot er i stand til at sejle på en fuldt betryggende måde. Promillen vil dog indgå med meget betydelig vægt, men det er en konkret vurdering, om du har kunnet føre båden på fuldt betryggende måde.

Lovpligtig ansvarsforsikring

Heldigvis er det forholdsvist sjældent, man hører om alvorlige ulykker blandt fritidssejlere, men det kan naturligvis ende grueligt galt, hvis man har fået lidt for meget at drikke og derfor mister evnen til at hastigheds- og afstandsbedømme eller af ren og skær kådhed kommer til at påsejle en anden båd, en mole eller lignende.

Påfører man andre en personskade (eller tingsskade), kan de rette et erstatningskrav imod en, og der er det naturligvis væsentligt at have en ansvarsforsikring. Fra den 15. maj 2018 skal alle, der ejer en speedbåd (op til 15 meter), en vandscooter eller lignende (hurtigt) fartøj have købt en ansvarsforsikring. Med reglen følger et såkaldt objektivt ansvar, som betyder, at ejeren eller føreren af fartøjet er ansvarlig, selv om der er tale om et hændeligt uheld – det vil sige, uden at man har skylden for den skade, der er påført andre. Reglen er indført, da det skal være lettere for de skadelidte at få erstatning i disse tilfælde.

Tre gode råd hvis du er kommet til skade

Hvis du kommer til skade under sejlads, har Erstatningsgruppen 3 gode råd:

  • Tag på skadestuen eller til din egen læge hurtigst muligt (og senest inden for 72 timer)
  • Få navn og kontaktoplysninger på den bådejer som har påsejlet dig/været involveret i ulykken og på eventuelle vidner
  • Anmeld skaden til bådejerens ansvarsforsikring og til din egen ulykkesforsikring

Hvis du har brug for hjælp til din sag, er du altid velkommen til at kontakte os for en vurdering.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.