Få rådgivning om erstatning

Sager om sygedagpenge skal afgøres på ny

En ny Højesteretsdom betyder, at Ankestyrelsen og kommunerne på ny skal afgøre nogle af de sager, hvor borgere har fået stoppet udbetalingen af deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Hvornår kan udbetaling af sygedagpenge standes?

Når en borger har modtaget sygedagpenge i en tidsbegrænset periode, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller om vedkommende skal tilbydes hjælp efter en anden lovgivning.

Ifølge Ankestyrelsens nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har foretaget denne vurdering. I disse sager må kommunen normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft.

– Der har på det seneste været fokus på den relativt høje omgørelsesprocent, når det gælder kommunal behandling af sygedagpengesager. Højesteretsdommen skulle imidlertid gerne medføre, at kommunerne får nogle klarere retningslinjer for, hvordan de skal håndtere denne slags sager, hvilket forhåbentlig vil være en hjælp, siger Erstatningsgruppen og tilføjer

– Men først og fremmest kommer det naturligvis borgeren, der grundet sin sygdom formentlig har et begrænset overskud i forvejen, til gode.

Kommunerne og Ankestyrelsen skal efter Højesteretsdommen og praksisændringen vurdere, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Resultatet kan blive,

  • At borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end de i første omgang har fået udbetalt for, eller
  • At borgeren ikke har ret til sygedagpenge, selvom vedkommendes sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis borgeren havde genoptaget arbejdet

Læs også vores artikel ”Erstatning, når du er blevet tildelt et ressourceforløb”.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.