Sagen om Erik der mødte en ko på sin cykeltur

Kan man få erstatning, når man næsten kører ind i en ko på sin cykel? Ja, det kan man godt og hos Erstatningsgruppen har advokat Maria Ulf Hansen netop afsluttet en sådan sag med et godt resultat og erstatning.

Det hele starter i maj 2014, hvor Erik Pedersen styrter på sin cykel. Han kommer kørende i høj fart og forsøger at undvige en lokal landmands ko, der løb ud foran ham efter at være sluppet ud af sin indhegning. Erik kommer alvorligt til skade og får bl.a. skader på hånd, kraveben og skulder samt en hjernerystelse.

Erstatningsgruppen var med hele vejen

Da Erik kommer til skade, er han selvstændig med sin cykelbutik og en meget aktiv cykelrytter. Som følge af ulykken og de fysiske udfordringer og ikke mindst generne fra hjernerystelsen, er han desværre nødt til at sælge sin cykelbutik i november 2015 og han bliver tilkendt førtidspension af kommunen i juni 2017.

Allerede i juni 2014 kontaktede Erik os i Erstatningsgruppen, så vi har været med hele vejen, og har hjulpet ham med kommunen, ulykkesforsikringen, forsikringen for erhvervsevnetab og med sagen overfor koens ejer, nemlig landmanden og hans forsikringsselskab.

Sagen mod koens ejer var kompliceret og langvarig

Sagen overfor landmandens forsikringsselskab var dog ikke lige ud af landevejen. Der var uenighed om, hvad der var årsagen til, at Erik ikke kunne arbejde længere og hvor stor en erstatning, han havde krav på.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurderede, at Eriks erhvervsevnetab var 85 %. Det var forsikringsselskabet ikke enig i, men betalte kun erstatning svarende til 35 % i erhvervsevnetab og ville herefter afslutte sagen.

Denne løsning var Erik og advokat Maria Ulf Hansen selvfølgelig ikke tilfreds med. Vi søgte om retshjælp til Eriks sag, så sagen kunne anlægges ved domstolene og i januar 2020 indgav advokat Maria Ulf Hansen derfor stævning med en påstand, der primært handlede om, at Erik skulle have sin erstatning svarende til 85 % erhvervsevnetab.

Som en del af retssagen, blev Eriks helbredsforhold forelagt for Retslægerådet og det var derefter muligt at få erstatningen hjem til Erik svarende til erhvervsevnetabet på 85 %, og dermed kunne der endelig sættes punktum i sagen.

Erik fik den rigtige erstatning

I Erstatningsgruppen er vi altid glade, når vi kan hjælpe med at få den rigtige erstatning hjem. Vi ser ofte, at sagerne bliver langvarige og komplicerede som Eriks, og det er en særlig fornøjelse, når det efter en lang kamp lykkedes at få den rigtige og rimelige erstatning hjem, som her i Eriks sag.

Erik selv fortæller: ”Jeg er glad for endelig at være kommet i mål med sagen efter så mange år, og jeg er glad for den hjælp, Erstatningsgruppen har givet mig gennem hele forløbet. Jeg har følt mig i kompetente hænder hele vejen igennem, hvilket har betydet meget for mig, fordi jeg – grundet de helbredsmæssige udfordringer ulykken har givet mig – har haft svært ved at bevare overblikket i sagen”.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre, om vi kan hjælpe dig med din sag.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.