Mulighed for erstatning efter pokemonskader

Ret til erstatning efter Pokémon skader?

Pokémon Go bliver fortsat spillet flittigt, men ved du, hvordan du står stillet, hvis du kommer til skade, fordi du er optaget af at spille Pokémon Go? Det kan du få svar på her.

Da Pokémon Go blev lanceret, var der i begyndelsen stor fokus på ulykker, som var forårsaget af spillet. Det drejede sig blandt andet om personer, der var gået ind i lygtepæle, ud foran biler eller sågar havde spillet under kørslen, og derfor var kørt galt.

Den manglende opmærksomhed forårsager skader

– Størstedelen af ulykkerne som har været nævnt i medierne i forbindelse med Pokémon Go, har relateret sig til manglende opmærksomhed. Når det drejer sig om erstatning for en skade, er det dog mindre vigtigt, hvad der er skyld i den manglende opmærksomhed, siger ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Malene Juhl og uddyber

– Hvis du går ind i en lygtepæl eller falder over en parkeret cykel eller et tøjstativ, fordi du er uopmærksom, og derved kommer til skade, vil du typisk kunne få erstatning fra din egen ulykkesforsikring. Det gælder dog ikke, hvis det skønnes, at du har handlet groft uagtsomt, men her vil det normalt ikke være tilstrækkeligt, at du har haft opmærksomheden rettet mod din telefon.

Det kan imidlertid også gå ud over andre, hvis du er uopmærksom. For eksempel kunne man forestille sig, at du i jagten på en Pokémon støder ind i nogen, som falder og slår baghovedet ned i asfalten.

– I et sådant tilfælde vil det være din ansvarsforsikring, der dækker skaden, men ansvarsforsikringen kan vælge at sende regningen videre til dig, hvis de skønner, du har handlet groft uagtsomt. Der skal dog en del til, før betegnelsen groft uagtsomhed kommer i spil, så hvis du har en ansvarsforsikring, vil du sjældent ende med regningen, siger advokat Malene Juhl og tilføjer

– Hvis du ikke har en ansvarsforsikring, kan den tilskadekomne til gengæld rette et erstatningskrav direkte mod dig, hvis blot du har opført dig lidt uforsvarligt eller ikke har tænkt dig om.

Se de aktuelle erstatningstakster her

Uopmærksomhed under kørslen

En opdatering af Pokémon Go spillet har medført, at der popper en advarsel op, hvis du har spillet åbent, mens du kører i bil. Advarslen gør opmærksom på, at du bevæger dig alt for hurtigt, og beder dig derfor bekræfte, at du er passager i bilen.

– Selvom du næppe kan være uenig i, at det hverken er klogt eller fornuftigt at spille Pokémon Go, mens du styrer bilen, er det alligevel ikke sikkert, at dit forsikringsselskab vil kræve, at du selv skal betale regningen for den skade, du har forvoldt. Man vil nemlig næppe betegne en sådan adfærd for groft uagtsomt. Med andre ord kan du måske slippe økonomisk, selvom du er kommet til at forvolde skade på dig selv eller andre og/eller på din eller andres biler. Tendensen på dette område peger dog imod strengere bedømmelser af uagtsomhed på sigt, siger advokat Malene Juhl, før hun runder af

– Noget helt andet er, at det aldrig kan være rart at skulle leve med viden om, at man har forvoldt skade på et andet menneske i jagten på en pokémon. Derfor råder jeg til, at man husker sin sunde fornuft, når man spiller Pokémon Go.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.