Få rådgivning om erstatning

Markant færre får fri proces

Det er blevet væsentligt sværere at få hjælp til advokatregningen fra det offentlige. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen.

Mindre end en fjerdedel får fri proces sammenlignet med 2004

Gennem de sidste ti år er antallet af sager, hvor der tildeles fri proces styrtdykket. Det viser tal som Radio24syv har fået fra Domstolsstyrelsen. I 2004 fik 9.992 borgere bevilget fri proces. Et tal, der i 2013 var faldet til 2.260. Der er altså tale om et meget markant fald i antallet af sager, hvor der bevilliges fri proces.

Hvis man får bevilliget fri proces betyder det, at statskassen betaler udgifterne, der er forbundet med at føre sagen ved retten. Hvis man taber sagen, betaler statskassen desuden sagsomkostningerne til modparten.

– Formålet med fri proces er at give alle mulighed for at få prøvet deres sag ved retten uanset indkomst, og derfor er det bekymrende, at tallene i den grad er styrtdykket, lyder det fra Erstatningsgruppen.

De peger dog samtidig på, at en del af forklaringen formentlig kan findes i ændrede regler på området, der betyder, at man, i forhold til tidligere, skal søge om retshjælp hos sin egen forsikring, før man søger om fri proces.

Andre muligheder for hjælp

Hvis du ikke opfylder kravene til fri proces, kan der stadig være hjælp at hente. Dels har mange en retshjælpsforsikring som led i for eksempel deres indboforsikring, og hvis der er tale om en sag med en ansvarlig skadesvolder, kan du få tilskud fra skadevolderens ansvarsforsikring.

Hos Erstatningsgruppen kan du få en gratis gennemgang af din sag, og vi undersøger naturligvis, om du har mulighed for at få økonomisk hjælp til at føre en eventuel retssag.

Om fri proces

Det er Civilstyrelsen, der håndterer ansøgninger om fri proces og for at kunne komme i betragtning til fri proces, er det en betingelse, at der er tale om en væsentlig sag, samt at ansøger har en årsløn på maksimalt 299.000 kroner. Derudover kan der ikke søges om fri proces, hvis man har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker sagens omkostninger.

På Civilstyrelsens hjemmeside kan man finde ansøgningsblanketter til søgning om fri proces. Hvis du får et afslag og ønsker at klage over dette, skal det ske til Procesbevillingsnævnet.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.