Få rådgivning om patientskader

Manglende indkaldelse til screening: Hvad er mulighederne for erstatning?

I sidste uge satte TV-programmet Kontant fokus på kvinder, der er blevet screenet for sent for brystkræft og nu kæmper for at få erstatning.

I Kontant fortæller Hanne Fosmark, at hun i sommers modtog et brev fra Region Hovedstaden, hvori der stod, at hun og 431 andre kvinder var blevet indkaldt for sent til screening for brystkræft, og at det ikke kan udelukkes, at kræftsygdommen kunne opdages tidligere.

– Jeg fik konstateret kræft i den forreste lymfeknude, og måske kunne det have været undgået, hvis jeg var blevet screenet til tiden, siger hun til DR.

Ingen erstatning alene som følge af manglende screening

På Patienterstatningens hjemmeside kan man læse følgende om forsinket brystkræftscreening og erstatning; ”Du kan ikke få erstatning alene fordi, du ikke er blevet inviteret til screening”. I samme tekst forklares det videre, at såfremt man har mistanke om brystkræft, skal man opsøge egen læge og få en henvisning til en mammografi. Viser det sig, at man har udviklet kræft i den periode, hvor man – ved en fejl – ikke er indkaldt eller alternativt, at man er indkaldt for sent, kan der søges om erstatning.

I Hanne Fosmarks tilfælde er det imidlertid anderledes. I brevet fra Region Hovedstaden var der nemlig en skrivelse fra Patienterstatningen, der forklarede, at kvinderne ikke skal regne med erstatning, fordi forsinkelserne skyldes ressourcemangel i Region Hovedstaden.

Manglende ressourcer bør ikke have betydning for retten til erstatning

Dét mener jurist i Kræftens Bekæmpelse, Natasja Balslev, ikke er en gyldig grund. Hun fastslår, at screeningerne for brystkræft er et tilbud, der er politisk besluttet og fastsat i Sundhedsloven.

– Vi har svært at forstå, hvorfor man skulle kunne undskylde sig med, at man ikke har penge til det, fordi det er en bunden opgave, og man har fået penge til at løse den, siger hun til DR.

Erstatningsgruppen er enig.

Som patient har man ikke mulighed for at vurdere, hvilke ressourcer de enkelte regioner har til rådighed inden for specifikke afdelinger, så det virker helt urimeligt, hvis mængden af ressourcer pludselig kan være udslagsgivende for, hvorvidt man kan opnå ret til erstatning.

Vores råd til de berørte er at anmelde skaden til Patienterstatningen på trods af skrivelsen i brevet. Patienterstatningen skal vurdere hver enkelt sag, og det kunne jo være, at der er forhold i den enkelte sag, som gør den erstatningsberettiget.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.