Erstatning og PTSD

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

Ny lov gør det lettere for udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) at opnå erstatning.

Hidtidig retsstilling

Erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring og den administrative praksis fra Arbejdsskadestyrelsen har hidtidig betydet at den skadelidte skulle dokumentere debuten vedrørende PTSD i form af lægebesøg indenfor 6 måneder efter ophøret af den traumatiske oplevelse.

Dette dokumentationskrav har medført, at en stor del af de udsendte soldater har fået afslag på erstatning, idet deres symptomer først opstod senere, eller de først senere har kontaktet læge.

I sommeren 2013. optages diagnosen ”forsinket PTSD” som en erhvervssygdom i fortegnelsen over erhvervssygdomme. ”Forsinket PTSD” er defineret som et forløb, hvor nogle af symptomerne viser sig indenfor 6 måneder efter belastningsophøret, mens sygdommen først endelig kan konstateres inden for få år efter belastningsophøret ca.1-2 år.

Dette betyder, det har været muligt administrativt at anerkende diagnosen ”forsinket PSTD”. Denne vurdering har dog fortsat været basseret på tilstedeværelsen af lægelige oplysninger, der bekræfter symptomerne og årsagen til disse, tidligt i forløbet.

Ny ordning

Med forslaget lempes dokumentationskravet for debut af PTSD for soldater og andre udsendte, som ikke kan få deres psykiske sygdom PTSD anerkendt som erstatningsberettigende efter lov om arbejdsskadesikring.

Det betyder, at hvis en psykiatrisk speciallæge senere skriver en erklæring om, at det er sandsynligt, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som en følge af udsendelsen, vil det fremover som udgangspunkt være tilstrækkeligt til, at kravene til debut af sygdommen anses for opfyldt.

Samtidig er der ikke noget tidsmæssig aspekt, således at ”sent diagnosticeret PTSD” kan konstateres og anerkendes i en længere årrække end ”forsinket PTSD”, der er begrænset til ca. 1-2 år.

Ordningen betyder, hvis ikke Arbejdsskadestyrelsen kan tilkende erstatning efter den normale ordning i Lov om arbejdsskadesikring, skal de af egen drift vurdere muligheden for erstatning efter den nye lov.

Loven omfatter tillige tidligere afgjorte sager, der dermed kan genvurderes.
Erstatning efter den nye lov, følger reglerne i kapitel 4-6 i Lov om arbejdsskadesikring.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.