Få erstatning hvis du er kommet til skade på din cykel

Landsdækkende kontrol med bløde trafikanter

Hos politiet har man valgt at rette fokus mod de bløde trafikanter i uge 7. Det sker gennem en landsdækkende cykel- og knallertkontrol.

Bløde trafikanter mere udsat for skader

Cyklister og knallertførere er langt mere udsatte for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2014 mistede 30 cyklister og 13 knallertførere livet i trafikken, og i en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.

For knallertførernes vedkommende er det blandt andet hastigheden, der skaber problemer. Hvis en knallertfører kører for stærkt, udgør det ikke alene en risiko for føreren selv, men også for medtrafikanterne.
Politiet peget selv på fire årsager til, at de i uge 7 har valgt at rette fokus mod de bløde trafikanter;

  • Bløde trafikanter er mere udsatte for alvorlige skader eller død i ulykker
  • Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter
  • Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre
  • Ulovlige knallerter skaber utryghed på fællesstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj

Læs vores artikel: Har jeg krav på erstatning, hvis jeg sidder bag på en knallert, som kører galt? 

Erstatning, hvis man påkøres af blød trafikant

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN bakker vi op om den landsdækkende kontrol, dels fordi de bløde trafikanter er mere sårbare i trafikken, men også fordi at de, hvis de kører uhensigtsmæssigt, risikerer at volde andre skader. Disse skadelidte vil i nogle tilfælde være rigtig dårligt stillet i forhold til et eventuelt erstatningskrav.

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring, hvis man har en knallert. Det betyder, at hvis man skulle gå hen og påkøre en cyklist eller en fodgænger, som deraf pådrager sig en alvorlig skade, vil knallertens ansvarsforsikring skulle udbetale erstatning til skadelidte. Hvis det i stedet er en cyklist, der volder skader på en anden trafikant, forholder det sig imidlertid anderledes. Cyklisten er ikke automatisk erstatningsansvarlig og det er heller ikke lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin cykel, og det kan give problemer.

Hvis man som fodgænger bliver påkørt af en cyklist og derved kommer alvorligt til skade, skal man nemlig først bevise, at det var cyklisten, der var skyld i ulykken. Det kan blive en udfordring, hvis cyklisten ikke vil anerkende ansvaret. I yderste konsekvens må det afklares ved domstolene med deraf følgende omkostninger. Dernæst må den skadelidte sætte sin lid til, at cyklisten har valgt at tegne en ansvarsforsikring. Ofte vil det indgå som en del af en indboforsikring. Har cyklisten imidlertid fravalgt at tegne en ansvarsforsikring, hæfter vedkommende selv for skaden. Betalingsevnen hos den enkelte kan på den måde få betydning for, om der overhovedet kan opnås en erstatning.

Læs her hvordan du står stillet, hvis cyklisten vælger at stikke af.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.