Mulighed for erstatning efter en julefrokostskade

Kan en skade pådraget under firmajulefrokosten anerkendes som en arbejdsskade?

Vi nærmer os igen tiden for firmajulefrokosterne, og er du så uheldig at komme til skade under deltagelsen, er det en god ide at undersøge, om der kan være tale om en arbejdsskade. Dette kan nemlig godt være tilfældet – også selvom der er indtaget alkohol.

Hvornår kan der være tale om en ”arbejdsskade”?

For at din skade er omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven, skal firmafesten holdes officielt. Det vil sige, at hvis firmafesten arrangeres og afholdes af arbejdsgiveren, er man som ansat omfattet af loven under arrangementets afholdelse – ligesom når de ansatte er på arbejde. Arrangementet skal altså være afholdt i arbejdsgiverens interesse, og det er ikke nok, at en gruppe kollegaer selv har valgt at holde en julefrokost.

Arbejdsgiveren behøver ikke at have nogen skyld i skaden eller have handlet ansvarspådragende, for at der er tale om en arbejdsskade. Det er uden betydning for dækningen, om arbejdsgiveren selv deltager i arrangementet, eller om arrangementet afholdes i eller uden for firmaets egne lokaler.

Hvor langt dækker arbejdsgiverens ansvar?

Ifølge arbejdsskadesikringsloven dækker forsikringen alle de aktiviteter, der er en naturlig del af arrangementet – fx et uheld på dansegulvet eller en et fald i forbindelse med en konkurrence.

Så længe skaden sker mens selve festen varer, kan skaden anerkendes som en arbejdsskade. Det vil sige, hvis man kommer til skade på en efterfølgende bytur, er denne ikke omfattet af arbejdsskadebegrebet, og skal derfor søges dækkes af sin almindelige ulykkesforsikring.

Grænsen mellem den officielle del af festen og den en evt. efterfølgende fortsættelse af festen, kan være svær at afgrænse. Arbejdsgiveren kan klart i indbydelsen til arrangementet markere, hvornår festen starter og slutter. På den måde har arbejdsgiveren selv afgrænset, hvornår forsikringsdækningen ophører.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.