Erstatning ved hundebid

Jeg er blevet bidt af en hund – kan jeg få erstatning?

Hunden er danskernes foretrukne kæledyr. Men hunde kan finde på at bide, og derfor er det vigtigt at kende reglerne, når hunden bider. Hvordan står du stillet som hundeejer og ikke mindst som den, der er blevet bidt af hunden?

Hundeejeren skal erstatte den skade, hunden er skyld i

Ifølge Hundeloven skal hundeejeren erstatte den skade, som hunden er skyld i. Det er ligegyldigt, om hundeejeren har været sløset eller uansvarlig i forhold til at holde hunden i snor eller bare på den anden side af hækken.

Man har dog mulighed for at betale mindre i erstatning eller slet ingen erstatning, hvis det kan bevises, at det er den tilskadekomnes egen skyld.
Loven pålægger hundeejeren at ansvarsforsikre sin hund. Hvis man bliver bidt, kan man derfor gå direkte til ansvarsforsikringen og få sin skade dækket.

Erstatning ved hundebid

I ERSTATNINGSGRUPPEN har vi haft flere personskadesager vedrørende hundebid. De tilskadekomne føler sig ofte magtesløse over for den angribende hund, og de alvorlige skader taler sit eget tydelige sprog.

Hvis man er blevet bidt af en hund, kan man få erstatning via hundens ansvarsforsikring for svie og smerte, varigt mén samt evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller i værste fald også erhvervsevnetab mm.

Slagsmål mellem to hunde

Hundeslagsmål, hvor f.eks. to hunde ryger i totterne på hinanden, giver ikke erstatning for hundenes skader. Det sker dog ofte, at hundenes ejere griber ind i hundeslagsmålet for at undgå, at hundene kommer til skade, hvorved hundeejerne kommer alvorligt til skade.

Det er vores erfaring, at domstolene lægger vægt på flere forhold, når sådan en sag skal afgøres. Det er afgørende, om den tilskadekomne har opført sig uforsigtigt ved at gribe ind, men også om en af hundene har en særlig aggressiv adfærd, f.eks. ved at fortsætte med at snappe ud efter de omkringstående, efter at hundeslagsmålet er forsøgt stoppet.

Gode råd til hundeejeren og den der er blevet bidt

Som hundeejer er det lovpligtigt at tegne ansvarsforsikring på sin hund. Det er en god idé at holde hunden i snor på offentlige steder og undgå konfrontationer med andre hunde og personer, hvis hunden har tendens til at blive aggressiv.

Som forbipasserende skal man ikke gå hen til en fremmed hund, og ved hundeslagsmål skal man være forsigtig med at gribe ind, hvis det kan medføre fare for de øvrige involverede eller én selv.

Hvis man bliver bidt, er det vigtig at opsøge læge eller skadestue straks og få alle skaderne registreret i journalen, så man senere kan bevise, at ulykken er sket, og hvilke skader man har fået. Endelig skal man huske at anmelde skaden både til hundeansvarsforsikringen men også til egen ulykkesforsikring, ligesom det kan være en god idé at søge advokathjælp.

Tidligere domme om hundebid

Selvom de fleste sager vedrørende hunde bliver klaret mellem de involverede eller gennem forsikringsselskabet, sker det dog, at hundebid og skader forårsaget af hunde kommer for retten, som så kan fastlægge, hvornår den tilskadekomne kan kræve erstatning. Eksempelvis fik en mor, som passede sin egen datters hund, ikke erstatning efter at være blevet bidt, da hun blev betragtet som hundens ejer, mens hun passede den.

Det samme var gældende i en sag, hvor hunden blev passet hos den tilskadekomne, som gled i hundens urin på køkkengulvet og kom til skade. I en anden sag skulle det afgøres, om en cirkusgæst kunne få erstatning fra enten artisten, som var ejer af hunden, eller det omrejsende cirkus. Cirkushunden havde bidt så hårdt i mandens arm, at den brækkede, og manden kunne kræve erstatning af artisten.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.