Derfor er der forskel på erstatningsbeløbet mellem børn og viksne

Hvorfor får sexchikanede voksne højere erstatning end sexmisbrugte børn?

Forskellen på erstatningsstørrelser vækker sikkert undren hos de fleste. Det kan være svært at forstå, hvorfor en voksen kvinde kan få tildelt en erstatning på tre millioner for at have været udsat for sexchikane, mens et barn, der er blevet sexmisbrugt gennem det meste af sin barndom, får tildelt et beløb, der er cirka 10 gange mindre.

Hvorfor er der så stor forskel på erstatningsbeløb?

For nylig bragte danske medier historien om en kvindelig p-vagt, der har fået tildelt en erstatning på tre millioner kroner for sexchikane. Til sammenligning fik den ældste pige fra Tøndersagen under retssagen en erstatning på 300.000 kroner, hvilket i øvrigt blev betegnet som historisk.

Der er ikke noget at sige til, at det kan være svært at se retfærdigheden i beløbsforskellen, men den har en naturlig forklaring.

Som barn har man ikke en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og den erstatning man får, bliver derfor kun beregnet på baggrund af det varige mén og ikke på baggrund af et indtægtstab. Denne beregning foregår på baggrund af nogle takster, der er fastsat i lovgivningen. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet har derimod et økonomisk tab som følge af skaden, der kan måles i mistet indtægt. Det medfører en betydelig højere erstatning”. forklarer ERSTATNINGSGRUPPEN.

Hvad kan man få i erstatning?

Taksterne for svie og smerte, varigt mén og tab af erhvervsevne fastsættes hvert år i december, og de aktuelle tal kan ses under punktet Erstatningstakser her på ERSTATNINGSGRUPPENS hjemmeside. Samme sted kan man se, hvordan erhvervsevnetabserstatningen for et barn udregnes.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.