Erstatning for skader pådraget ved polterabend

Hvem har ansvaret hvis der sker ulykker til en polterabend?

Bryllupssæsonen er i gang og dermed er det også sæson for polterabendarrangementer. De er tænkt som hyggelige og festlige indslag, men desværre går det af og til galt, og hvem har så ansvaret?

Ødelagte knæ, brækkede arme eller andre former for skader kan være konsekvensen, hvis et polterabendarrangement ender galt. Udover at en i øvrigt hyggelig dag risikerer at ende med et skadestuebesøg, kan et muligt erstatningsansvar føje yderligere spot til skaden.

Hvem har ansvaret, hvis det ender galt?

Overordnet er der to typer af polterabendarrangementer;

  • Dem, hvor brudens eller brudgommens venner arrangerer en eller flere aktiviteter selv
  • Dem, hvor arrangementet foregår i et aktivitetscenter med adgang til flere forskellige aktiviteter

Venner og veninder, der selv står for arrangementet, risikerer at blive ansvarlige, hvis nogen kommer til skade eksempelvis som følge af dårlig planlægning eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

– Som arrangør af et polterabendarrangement, hvor der er planlagt potentielt farlige aktiviteter, er det fornuftigt at undersøge, hvordan deltagerne er dækket, hvis uheldet er ude, siger ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Malene Juhl, og tilføjer

– Der er mange, der går ud fra, at den almindelige ulykkesforsikring dækker, men det er ikke altid tilfældet, for ofte dækker ulykkesforsikringen ikke såkaldt ”farlig sport”.

I stedet kan man vælge at overlade ansvaret for actionprægede aktiviteter til en professionel udbyder, men man bør i så fald sikre sig, at udbyderen er forsikret. En del udbydere gør opmærksom på, at deltagelse er ”på eget ansvar”, og derved kan de som udgangspunkt ikke gøres ansvarlige for hændelige ulykker.

– Hvis firmaet har udvist uagtsomhed i forbindelse med aktiviteten og derved bliver skyld i en ulykke, for eksempel fordi de ikke har stillet korrekt sikkerhedsudstyr til rådighed eller ikke tydeligt har gjort opmærksom på, at visse aktiviteter kræver en bestemt slags fodtøj, forholder det sig naturligvis anderledes. I så fald kan der som udgangspunkt rettes et erstatningskrav imod firmaet, forklarer Malene Juhl.

Gode råd hvis du skal arrangere en polterabend

Hvert år får ERSTATNINGSGRUPPEN henvendelser om skader, der er sket i forbindelse med polterabendarrangementer, og ofte er skaderne af så alvorlig karakter, at den tilskadekomne bliver uarbejdsdygtig i en periode.

– Når en skade er så alvorlig, at den påvirker erhvervsevnen, er den som oftest forbundet med et erstatningskrav af en anseelig størrelse, så det giver rigtig god mening at tænke sig godt om, når man planlægger polterabendarrangementer, lyder det fra advokat Malene Juhl, der har disse tre råd

  • Undersøg om din egen personlige ulykkesforsikring dækker de planlagte aktiviteter
  • Tjek om udbydere af eventuelle aktiviteter er forsikret
  • Overvej om risikobetonede aktiviteter bør erstattes af mindre farlige aktiviteter

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.