Hvad kan man få erstatning for

Hvad kan man få erstatning for?

Hvis du er kommet til skade, for eksempel som følge af en trafikulykke, en arbejdsskade, fejlbehandling i sygehusvæsenet, fordi du har været udsat for vold eller lignende, kan du være berettiget til erstatning.

Hvilke erstatningsposter findes der?

Når man udmåler erstatning, anvender man forskellige erstatningsposter. Det er blandt andet skadens omfang og type, der er med til at bestemme, hvilke erstatningsposter der anvendes i det enkelte tilfælde.

De erstatningsposter, man opererer med er;

 • Svie- og smertegodtgørelse
  Hvis du er syg på grund af skaden, kan du få et beløb per dag, du er syg. Godtgørelsen ydes med en fast takst per sygedag
 • Varigt mén
  Du kan få godtgørelse, hvis skaden har givet dig varige medicinske gener og ulemper ved den almindelige livsførelse. Du skal have et varigt mén på mindst 5 procent, før der ydes erstatning.
 • Helbredelsesudgifter
  Hvis du har udgifter til medicin, behandling eller kørsel på grund af din skade, kan du få dækket dine udgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
  Hvis du er syg på grund af din skade og derfor ikke får din almindelige løn, kan du få dit tab dækket
 • Erhvervsevnetab
  Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du ikke kan arbejde i samme omfang efter skaden som før skaden. Ved udmåling af erstatningen tager man udgangspunkt i den løn, du havde før skaden.
 • Erstatning i forbindelse med dødsfald
  Hvis du er barn eller ægtefælle til en person, der er omkommet ved en skade, kan du få erstatning i form af et overgangsbeløb og forsørgertabserstatning.

Aktuelle takster

Du kan finde de aktuelle takster her og du kan beregne din erstatning her.

Hvis du er i tvivl om, om du er berettiget til erstatning, er du meget velkommen til at kontakte os eller bestille en gratis sagsgennemgang.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.