Erstatning ved trafikulykker

Hjorte skyld i trafikulykker

I årets sidste måneder er hjortene typisk mest aktive sidst på eftermiddagen , hvor der samtidig er flest biler på vejene. Det kan i værste fald ende med alvorlige trafikulykker.

I følge Naturstyrelsen har antallet af hjorte været i stadig fremgang siden midten af 90’erne, og det smitter af på antallet af påkørsler i trafikken. Dyrenes Vagtcentral 1812 melder nemlig om en markant stigning i antallet af opkald om påkørte hjorte netop nu.

Det skal du huske, hvis du påkører et dyr

Antallet af opkald til Dyrenes Vagtcentral 1812 er mere end fordoblet siden 2012 og alt tyder på, at 2015 kommer til at sætte ny rekord. Alene i årets ni første måneder har centralen modtaget hele 6.091 opkald om påkørsler af hjorte, hvilket er 156 opkald mere end i hele 2012.

Projektleder i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, råder til, at du ringer 1812 med det samme, hvis du skulle være uheldig og påkøre en hjort.

– Ringer du, mens du er på stedet, kan du nemmere anvise, hvor ulykken er sket. Dette gør det nemmere for Schweisshundeførere eller Falck at finde dyret, når de når frem, forklarer han.

Erstatning ved trafikulykke

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, er erstatningsreglerne klare: Hvis du skal være berettiget til erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte godtgørelse, skal der som udgangspunkt være en modpart.

– Man kan for eksempel forestille sig et scenarie, hvor en bilist har forsøgt at undvige en hjort og derved er kørt ind i en anden bilist. Her vil alle involverede, der er kommet til skade, kunne søge erstatning, og dét uanset hvem der oprindeligt var skyld i ulykken, forklarer ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Maria Ulf Hansen og uddyber

– Hvis der derimod er tale om en eneulykke, hvor du kommer til skade, fordi du har påkørt en hjort, er din erstatningsmulighed betinget af, at du har tegnet en førerpladsforsikring eller en ulykkesforsikring, der dækker skaden.

Hvis uheldet er ude, og du kommer til skade i en trafikulykke, hat advokat Maria Ulf Hansen disse tre råd til dig:

  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt, så skaden dokumenteres i lægejournalen
  • Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner og sørg for dokumentation hvis muligt, for eksempel i form af billeder
  • Sørg for at anmelde skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.