Erstatning hvis du er kommet til skade i haven

Haven er grobund for ulykker

Det er ikke kun ukrudt og blomster, der gror i haven – det gør ulykker i høj grad også. Faktisk ender en del personer på skadestuen efter at have været i gang med havearbejdet.

Hvilke skader kan du blive udsat for i haven

Når foråret nærmer sig, bevæger en stor del af danskerne sig ud i haven for at gøre den sommerklar. Desværre indebærer havearbejdet ofte, at der er risiko for, at man kommer til skade. Nogle skader er så alvorlige, at der sker akut indlæggelse. En stor del af skaderne involverer maskiner som for eksempel hækkeklippere, motorsave og plæneklippere, men også stigen sætter et tydeligt aftryk i statistikken.

Besparelse vendt til tab

Hos ERSTSTANINGSGRUPPEN er vi løbende i kontakt med personer, der er kommet til skade på grund af havearbejde.

Vi har desværre oplevet nogle tilfælde, hvor mere risikobetonet havearbejde som for eksempel træfældning er gået helt galt, og er endt med at koste den tilskadekomne erhvervsevnen helt eller delvist.

Problemet er, at hvis du kommer til skade i fritiden, er det som udgangspunkt din fritidsulykkesforsikring, der skal dække skaden, men den dækker alene et varigt mén og ikke et eventuelt erhvervsevnetab. Her skal du have tegnet en særlig forsikring, der dækker dette. Hvis du ikke har tegnet en sådan, er du økonomisk meget dårligt stillet, hvis du kommer så slemt til skade i fritiden, at du fremover er ude af stand til at varetage dit arbejde på normal vis.

Den besparelse, der i første omgang er opnået ved at ”gøre-det-selv”, kan altså hurtigt blive vendt til et økonomisk tab, hvis uheldet er ude.

ERSTATNINGSGRUPPENs råd er, at du vurderer risikoen ved den enkelte opgave, og overvejer professionel hjælp til større og mere risikobetonede opgaver, og så i øvrigt tager dine forholdsregler ved de opgaver, du vælger selv at kaste dig over.

ERSTATNINGSGRUPPEN har 3 gode råd, hvis uheldet skulle være ude:

  1. Søg læge indenfor 72 timer og få dokumenteret alle skaderne i journalen
  2. Sørg for at have tegnet en ulykkesforsikring der dækker ulykkestilfælde i fritiden
  3. Sørg evt. for at tegne en erhvervsevnetabs forsikring

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.