Derfor er det vigtigt med en ulykkesforsikring

Har du styr på din ulykkesforsikring?

Det er et omdebatteret emne, om man bør have en ulykkesforsikring eller ej, men ved du egentlig, hvad en ulykkesforsikring er, hvad den omfatter, og hvornår den ikke dækker?

Hvornår dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring tegnes for at du skal være dækket i tilfælde af, at du kommer til skade. Der findes to typer af ulykkesforsikringer, den traditionelle ulykkesforsikring og den udvidet.

Udgangspunktet er, at den traditionelle ulykkesforsikring dækker tilfælde, hvor du tilfældigt bliver ramt af en pludselig udefrakommende hændelse, hvorved der opstår en personskade. Der skal altså være tale om en pludselig hændelse, hvorved man kommer til skade. Desuden skal hændelsen være udefrakommende, fx tilfælde hvor rammes af en gren i hovedet eller bliver kørt ned.

En udvidet ulykkesforsikring dækker skader efter en pludselig hændelse, og afviger fra den traditionelle ulykkesforsikring ved, at der ikke er et krav om, at hændelsen skal være udefrakommende. Dette kan for eksempel være tilfælde hvor man pådrager sig en skade ved at løfte en flyttekasse.

Udover de to typer af ulykkesforsikringer, kan man vælge, om forsikringen skal være en fritidsulykkesforsikring eller en heltidsulykkesforsikring. Dette kan have betydning, hvis dit erhverv er særligt risikabelt. Er du fx håndværker, kan det være mere attraktivt med en heltidsulykkesforsikring, end det kan for en kontoransat. Prisen på en heltidsulykkesforsikring varierer dog alt efter, hvilket erhverv man har.

Hvad er ikke omfattet af en ulykkesforsikring?

Man kan ikke altid være sikker på, at man er dækket af sin ulykkesforsikring. Er årsagen til ulykken en sygdom, dækker din ulykkesforsikring ikke. Det samme gælder, hvis du er påvirket af euforiserende stoffer, er beruset, eller har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Er man motorcykel-, knallert-, eller scooterkører, skal man være opmærksom på, at dækningen på ulykkesforsikring kan være begrænset, såfremt du kommer til skade under kørslen. Også her har dit forsikringsselskab mulighed for, at hjælpe dig med ekstra dækning.

Er du udøver af farlig sport, skal du være opmærksom på, at din ulykkesforsikring muligvis ikke dækker, hvis du kommer til skade ved udøvelsen af den farlige sport. De fleste forsikringsselskaber har tillægspakker, du kan vælge, såfremt du ønsker at være dækket under udøvelsen af en farlig sport.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.