Trafikulykke

Flere trafikulykker på dårlige veje

En øgning af hastighedsgrænsen fra 80 til 90 km/t kan føre til flere trafikulykker på veje i dårlig stand. Det er en af konklusionerne i Vejdirektoratets evaluering efter en flerårig forsøgsperiode på udvalgte strækninger.

Gode veje mindsker risikoen for trafikulykker

Vejdirektoratet har siden 2011 gennemført et forsøg, hvor hastighedsgrænsen er blevet hævet fra 80 til 90 kilometer i timen på 18 forskellige strækninger, der tilsammen udgør cirka 100 kilometer vej.

Direktoratet kom for nyligt med en længe ventet konklusion på forsøget og ifølge den er det især dårlige veje, der udgør en fare, når det gælder om at undgå trafikulykker ved øget hastighed.

– Det er vores læring af det her forsøg, at vi skal være særligt opmærksomme på veje, der ikke er bygget til højere hastighed, som så enten skal forbedres trafiksikkerhedsmæssigt eller have en lavere hastighed, siger han, siger områdechef i Vejdirektoratet, Sune Impgaard Schou.

Forsøget har desuden vist, at antallet af trafikulykker stiger på sidevejene, når hastigheden øges på motortrafik- og landeveje.

– Det skyldes, at bilisterne ikke har været så gode til at komme ned i fart efter de 90 kilometer i timen, så her er der også behov for nogle trafiksikkerhedsmæssige tiltag, lyder det fra Sune Impgaard Schou.

Til gengæld viser forsøget, at hastigheden ikke har den store betydning, når det gælder sikkerheden på motortrafikveje og de bedre landeveje, hvor cyklister er henvist til cykelstier.

Er du kommet til skade i trafikken? Bestil en gratis sagsgennemgang og se om du har krav på erstatning.

Tre gode råd hvis du kommer ud for et trafikuheld

Hvis du kommer til skade i en trafikulykke, har du som udgangspunkt krav på erstatning, hvis der er et eller flere andre køretøjer involveret i uheldet. Det er dog en fordel at have godt styr på dokumentationen, og Erstatningsgruppen har i den forbindelse disse ter råd til dig;

  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt og sørg for, at skaden opføres i lægejournalen
  • Få kontaktinformation på eventuelle vidner og dokumentér skaden og ulykken i det omfang, det er muligt, f.eks. ved at tage billeder med din telefon
  • Anmeld skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Selv hvis trafikulykken er din egen skyld, kan du have krav på erstatning. Det kan du læse mere om her.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.