Få hjælp til erstatning efter fald

Faldet over ujævn flise? Måske har du ret til erstatning

Hvis du er faldet over en ujævn flise, kan du have ret til erstatning. Det viser en ny dom afsagt i Vestre Landsret.

Kommune dømt til at betale erstatning for ujævn flise

En kommune er blevet kendt erstatningsansvarlig for en faldulykke på et fortov, hvor ulykken skete på grund af en ujævn flise. Landsretten lagde i dommen vægt på, at flisens niveauforskel oversteg den bagatelgrænse, man normalt opererer med på 3 til 5 centimeter. Derudover havde kommunen afskåret borgeren i at sikre sig bevis for den præcise niveauforskel, idet kommunen havde rettet niveauforskellen umiddelbart efter borgerens fald. Endelig blev der i retten lagt vægt på, at flisen havde været skæv igennem længere tid, hvorfor kommunen kunne have opdaget det og bragt det i orden.

Gode råd hvis du falder på et ujævnt fortov

Hvis du falder på et ujævnt fortov, har Erstatningsgruppen fire gode råd til dig:

  • Sørg for at få lægelig dokumentation på dine skader fra skadestuen eller din egen læge
  • Sørg for at sikre dig beviser ved at tage billeder af fortovet og få navne på eventuelle vidner til faldet eller personer, der kan bekræfte, at fortovet har været ujævnt i gennem længere tid
  • Ret dit krav mod rette vedkommende; Grundejeren hvis det er privat vej, og kommunen hvis det er offentlig vej
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring

Du kan selv hjælpe til

Selvom det er kommunens ansvar at sikre, at de kommunale fortove er forsvarlige, er det i alles interesse, at man kan bevæge sig sikkert rundt, så fra Erstatningsgruppens side vil vi gerne råde alle til at hjælpe kommunerne på vej ved at give dem besked om ujævne fortove, huller i vejen eller andet, der kan være potentielt farligt.

Der er udarbejdet en app til formålet, som gør det muligt at tage et billede med GPS koordinator, som kan sendes til den pågældende kommune. App’en har navnet ’Giv et praj’ og kan findes, hvor du normalt finder dine apps.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.