Uheld i trafikken

Færre trafikulykker med dødelig udgang i tæt trafik

Den tætte trafik i Københavnsområdet kan synes særlig farlig, men faktisk er antallet af trafikulykker med dødelig udgang højere i provinsen. Det viser en statistisk gennemgang foretaget af Jyllands-Posten.

Lavere fart giver færre trafikulykker

Jyllands-Posten har analyseret tal fra Vejdirektoratet og Danmarks Statistik, der dækker over perioden 2007-2014, og er kommet frem til det overraskende resultat, at det er mere end 20 gange så farligt at færdes i trafikken i sydjyske Vejen end i Farum, nord for København.

I den 8-årige periode døde 45 personer i trafikken i Vejen Kommune, mens der kun var to, der måtte lade livet i Furesø Kommune. I den kedelige statistik følger Norddjurs, Thisted og Ikast-Brande kommuner efter Vejen, alle med så mange alvorlige trafikulykker, at det svarer til, at næsten 10 ud af hver 10.000 indbyggere har mistet livet i den pågældende periode. Omvendt er faren for at miste livet i trafikken mindst 5-10 gange lavere i størstedelen af kommunerne i og omkring hovedstaden sammenlignet med Jylland.

Såvel trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet som dokumentationschef Jesper Sølund hos Rådet for Sikker Trafik peger overfor Jylland-Posten på hastigheden som den afgørende faktor. Der køres ganske enkelt hurtigere i Jylland, end der gør i Københavnsområdet.

Trafikulykker og erstatning

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af dræbte i trafikken overordnet set har været faldende de senere år og det samme har antallet af tilskadekomne. Læs mere om de seneste tal for trafikulykker her.

– Hos Erstatningsgruppen hjælper vi løbende personer, der er kommet til skade i trafikken med at få erstatning for deres skader, og dét der især kommer bag på folk er, at reglerne er indrettet sådan, at der altid er dækning fra den lovpligtige ansvarsforsikring uanset skyldsspørgsmålet. Det vil med andre ord sige, at hvis der er tale om en påkørsel mellem to køretøjer, er der mulighed for at søge erstatning, også selvom skylden måske er din egen, oplyser Erstatningsagruppen, der har tre gode råd, hvis du har været impliceret i en trafikulykke;

  • Tag på skadestuen eller til din egen læge hurtigst muligt, så dine skader kan blive dokumenteret i lægejournalen
  • Sørg for at få navn og kontaktinformation på eventuelle vidner og hvis muligt sikre dig dokumentation, for eksempel i form af fotos taget med din mobiltelefon
  • Husk at anmelde skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Er du i tvivl om, om din skade er erstatningsberettiget? Så kan du bestille en gratis sagsgennemgang her.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.