Kender du reglerne for glatførebekæmpelse?

Erstatningspligt ved glatførebekæmpelse

I en dom fra Vestre Landsret, undgik et selskab erstatningspligt i forbindelse med glatførebekæmpelse, da der var blevet foretaget diverse foranstaltninger til bekæmpelse af det glatte føre.

En ansat i en virksomhed var faldet på virksomhedens parkeringsplads og pådrog sig en skade på sin albue. Efterfølgende lagde den ansatte sag an mod grundejeren, om at denne ikke havde overholdt sin pligt til glatførebekæmpelse.

Grundejeren havde midlertidigt indgået aftale med en entreprenør, der havde påtaget sig at sørge for glatførebekæmpelse, og der var også en pedel, som hver morgen tjekkede, at parkeringspladsen var ryddet, sandet og saltet.

Byretten havde givet den ansatte medhold, men landsretten ændrede dette med henvisning til, at grundejeren havde sørget for, at den fornødne vedligeholdelse blev udført. Grundejeren havde således levet op til de sædvanlige krav, der kan stilles til glatførebekæmpelse, ved at indgå aftaler om afrydning af sne og saltning.

Af dommen han afledes, at man ikke selv er ansvarlig for, at rydde sne, hvis bare man sørger for, at den fornødne vedligeholdelse bliver udført.

Har du spørgsmål vedrørende erstatningspligt ved glatførebekæmpelse, er du meget velkommen til at kontakte ERSTATNINGSGRUPPEN.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.