Erstatning når en flugtbilist eller ikke forsikret køretøj forvolder skade

Erstatning når en flugtbilist eller ikke forsikret køretøj forvolder skade

Hvis du bliver påkørt af en flugtbilist eller et ikke-forsikret køretøj, kan du have ret til erstatning, hvis du kommer til skade. Det skyldes en særlig garantifond. Læs mere om den her.

Under normale omstændigheder er det modpartens forsikringsselskab, der skal udbetale erstatning til dig, hvis du er kommet til skade og det vurderes, at du er berettiget til erstatning. Det er ligeledes modpartens forsikring, der skal dække udbedring af skader på f.eks. dit køretøj, hvis det også er blevet beskadiget ved uheldet.

Hvis der er tale om en flugtbilist eller at skadevolders køretøj ikke er forsikret, har du imidlertid ikke mulighed for at gøre dit erstatningskrav gældende ved modpartens forsikringsselskab, men i disse tilfælde har du en anden mulighed. Her kan erstatningskrav nemlig rettes mod garantifonden DFIM.

Erstatning gennem garantifonden DFIM

DFIM er en garantifond, der behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer. DFIM behandler desuden sager, hvor skaden er forvoldt af udenlandske motorkøretøjer. Erstatningen omfatter personskade og tingsskade. Erstatning for tingsskade udbetales dog kun, hvis der også udbetales erstatning for personskade.

– Hos Erstatningsgruppen er det vores opfattelse, at mange ikke er klar over, at der er et sted at rette erstatningskravet, hvis det er en flugtbilist eller et ikke-forsikret køretøj, der forvolder skaden, men det er heldigvis ikke tilfældet, da kravene i sådanne tilfælde kan rettes mod DFIM, siger advokat Maria Ulf Hansen.

Sådan anmelder du erstatningskravet til DFIM

– Når du anmelder erstatningskravet, skal du kunne sandsynliggøre, at skaden er forvoldt af en flugtbilist og at du er påført en personskade. Det kan f.eks. være i form af vidneudsagn fra vidner, der har overværet ulykken, en politirapport hvor din forklaring er optaget og/eller en skadestuejournal, hvor ulykken og dine gener er beskrevet, siger Maria Ulf Hansen.

Derfor er det vigtigt, at du:

  • Kontakter politiet
  • Tager på skadestuen eller til egen læge inden for 72 timer, og hvis du er i stand til det:
  • Får skrevet navne og kontaktoplysningerne ned på eventuelle vidner

Hvis du er kommet til skade, fordi du har været impliceret i en ulykke med en flugtbilist eller et ikke-forsikret køretøj, bør du anmelde ulykken til DFIM. Selve anmeldelsen foretager du via en anmeldelsesblanket på deres hjemmeside, hvor du i øvrigt skal medsende alle relevante dokumenter I sagen.

Hvis du er påført en personskade som følge af ulykken, kan du evt. have krav på følgende erstatningsposter:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Helbredelsesudgifter

Hvis du tillige har en ulykkesforsikring, skal du også anmelde ulykken der, da du samtidigt kan søge om godtgørelse for varigt mén og behandlingsudgifter fra din egen ulykkesforsikring.

Er du kommet til skade på grund af en flugtbilist eller et ikke-forsikret køretøj?

Hvis du er kommet til skade på grund af en flugtbilist eller et ikke-forsikret køretøj, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med din sag.

Her kan du læse, hvordan vi hjalp Heidi til at få erstatning, da DFIM i første omgang ikke ville anerkende hendes erstatningskrav: Klient efter afsluttet sag om erstatning efter en trafikulykke: Jeg havde nok aldrig selv taget kampen

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.